Tahdosta riippumattomaan psykiatriseen arvioon lähettäminen vaatii tarkkoja perusteluja

Aikuisella pelkkä itsetuhoisuus ei riitä M1–lähetteen tekemiseen. Myöskään diagnosoitu muistisairaus ja siihen liittyvä vaikea käytösoire tai väkivaltaisuus ei ole M1–lähetteen perusteita.

Tahdosta riippumattomaan hoitoon lähettämiselle on tiukat kriteerit, koska siinä puututaan yksilön itsemääräämisoikeuteen. Lähettämisen edellytyksenä on psykoosiepäily tai alaikäisellä myös muun vakavan mielenterveyden häiriön epäily.

M1-tarkkailulähetettä käytetään, kun potilas lähetetään psykiatriseen arvioon tahdosta riippumatta. Lähetteen kirjoittamisen taustalla tulee olla psykoositasoisen sairauden epäily. M1-lähete ei ole vielä määräys pakkotoimiin tai tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Ohessa on kysymyksiä ja vastauksia M1–lähetteeseen liittyen.

Milloin M1–lähete tehdään?

M1–lähetettä tarvitaan, kun potilaalla epäillään psykoositasoista sairautta, joka vaatii välitöntä hoitoa, eikä potilas suostu vapaaehtoisesti psykiatriseen arvioon tai hänen mielipiteensä arvion tekemisestä vaihtelee kovasti. Psykoositasoisella sairaudella tarkoitetaan vakavaa mielenterveyden häiriötä, johon liittyy selvä todellisuudentajun häiriintyminen. Diagnoosi tulee aina tehdä lääketieteellisin perustein.

Aikuisella pelkkä itsetuhoisuus ei riitä M1–lähetteen tekemiseen. Myöskään diagnosoitu muistisairaus ja siihen liittyvä vaikea käytösoire tai väkivaltaisuus ei ole M1–lähetteen perusteita.

Lääkärin epäily psykoositasoisesta häiriöstä riittää, diagnoosin ei tarvitse olla varma. Mielenterveyslain mukaan diagnoosin vahvistaminen jää tehtäväksi psykiatrisessa sairaalassa. Alaikäisen lähettämisen perusteena voi olla psykoosiepäilyn lisäksi muun vakavan mielenterveyden häiriön epäily.

Täysi-ikäinen henkilö voidaan määrätä psykiatriseen sairaalahoitoon tahdostaan riippumatta, vain jos kaikki seuraavat kohdat täyttyvät.

1. Hänellä todetaan olevan psykoositason sairaus
2. Hän on sairautensa vuoksi hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen sairauttaan, vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan tai vakavasti vaarantaisi muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta
3. Mitkään muut mielenterveyspalvelujen vaihtoehdot eivät sovellu käytettäväksi tai ovat riittämättömät.

Kuka voi tehdä lähetteen?

Kaikilla laillistetuilla lääkäreillä julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa on oikeus laatia tarkkailulähete. Myös lääketieteen opiskelija voi laatia M1-lähetteen ollessaan suorassa virkasuhteessa julkisessa terveydenhuollossa.

Voiko päihtyneelle potilaalle tehdä M1–lähetettä?

Jos potilas on päihtynyt, on M1-lähetteen teko perusteltua yleensä vasta potilaan humalatilan väistyttyä. Päihtyneessä tilassa potilas voi olla itsetuhoinen ja sekava. Jos potilas käyttäytyy impulsiivisesti vaarallisella tavalla joko itseään tai muita kohtaan, mutta ei ole syytä epäillä psykoosia, kuuluu hän välittömästi poliisin valvontaan. Mikäli epäillään, että potilaan psykoottisen mielenterveyden häiriön oireet ovat selvästi vaikeutuneet, voi päihtyneen potilaan lähettää M1-lähetteellä arvioon. Puhallutus ja huumeseula ovat hyödyllisiä potilaan tilan arviossa.

Voiko lääkäri pyytää poliisilta apua potilaan kuljetuksessa?

Terveyskeskuksessa tai sairaanhoitopiirissä työskentelevä virkasuhteinen lääkäri (tai virkasuhteinen lääketieteen opiskelija) voi pyytää poliisin virka-apua, jonka turvin potilas voidaan toimittaa perusterveydenhuoltoon tutkittavaksi. Poliisin virka-apua voidaan tarvita myös turvaamaan kuljetus sairaalaan potilaan väkivaltaisuuden tms. vuoksi tai jos potilas poistuu vastaanotolta kesken tutkimuksen.

Miten potilas, josta on tehty M1-lähete, toimitetaan psykiatrian päivystykseen?

Potilas, josta on tehty M1-lähete, toimitetaan ambulanssilla psykiatrian päivystykseen arviota varten. M1–lähete on voimassa kolmen päivän ajan tutkimuspäivästä.

Mitä tapahtuu, jos M1-lähete on puutteellinen?

M1–lähete on juridinen asiakirja ja se tulee olla oikein täytetty. Useimmiten potilas voidaan kuitenkin ottaa hoitoon, vaikka M1–lähete on puutteellinen, jos hoidon tarve on ilmeinen. Tällöin lähetteen puutteista ollaan välittömästi yhteydessä lähettävään lääkäriin ja pyydetään lähetteen täydennystä.

Joskus potilas joudutaan palauttamaan uuteen M1–arvioon, jos lähete on hyvin puutteellinen tai jos potilas on tullut vapaaehtoisella B1–lähetteellä, eikä suostu hoitoon, vaikka hoidon tarve on ilmeinen.

Ilman M1-lähetettä potilasta ei voida ottaa sairaalahoitoon vastentahtoisesti psykiatrian päivystyksestä.

Miten hoito jatkuu psykiatrian päivystyksessä?

Psykiatrian päivystyksessä arvioidaan, täyttyvätkö tarkkailuun asettamisen kriteerit. Niiden täyttyessä potilas otetaan mielenterveyslain mukaiseen tarkkailuun psykiatrian osastolle. Seuraavien neljän päivän kuluessa arvioidaan, onko perusteita jatkaa hoitoa osastolla tahdonvastaisesti, vai voidaanko hoitoa jatkaa vapaaehtoisesti osastolla tai avohoidossa (M2- ja M3-lausunnot). Jos tarkkailuun asettamisen kriteerit eivät täyty, voidaan hoito aloittaa osastolla vapaaehtoisena tai ohjata potilas avohoitoon.

Perustuu Lääkärilehdessä 24/15 julkaistuun artikkeliin M1–lähetteen kirjoittaminen vaatii tarkkoja perusteluja.

Lue myös: Psykoosiin sairastuneiden elimistö on tulehdustilassa
Psykoosien hoito elämänkaaren aikana

Muokannut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Tarkastanut:
Elina Hietala
LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, psykiatrian toiminta-alue

Kuva: Panthermedia