Psyykkisesti oireilevalta nuorelta pitäisi kysyä näköharhoista

Tutkimus osoitti, että itsetuhoinen ajattelu alkaa jo psykoosin riskioireiden alkaessa, siis paljon ennen varsinaista psykoosisairautta.

Kohonneeseen psykoosiriskiin liittyvät näkövääristymät ja näköharhat ovat yhteydessä itsetuhoiseen ajatteluun psyykkisesti oireilevilla nuorilla. Näin kertoo tuore suomalaistutkimus. Psykoosin riskistä kertovat oireet alkavat yleensä huomattavasti ennen kuin varsinainen psykoosisairaus puhkeaa.

Skitsofreniaa sairastavilla tiedetään yleisesti olevan kohonnut itsemurhariski. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että itsetuhoisia ajatuksia esiintyy enemmän niillä psyykkisesti oireilevilla nuorilla, joilla on kohonneeseen psykoosiriskiin viittaavia oireita kuin niillä, joilla psykoosiriskiin viittaavia oireita ei ole.

Psykoosiriskiä arvioidaan sen perusteella, onko potilaalla esiintynyt varsinaista psykoosia lievempiä ja harvajaksoisempia psykoosinkaltaisia kokemuksia.

PsT, dosentti Niklas Granön johtamassa tutkimuksessa havaittiin, että itsetuhoisia ajatuksia esiintyi kolmasosalla niistä keskimäärin 15-vuotiaista nuorista, jotka ohjautuivat alkavien mielenterveysongelmien takia HYKS Psykiatrian varhaistunnistamistyöryhmään.

Tutkimus osoitti myös, että kaikki psykoosiriskistä kertovat oireet olivat näillä nuorilla yleisempiä kuin niillä psyykkisesti oireilevilla nuorilla, joilla itsetuhoisia ajatuksia ei esiintynyt. Myös masennusoireilua esiintyi psykoosiriskioireita kokevilla nuorilla muita enemmän.

Erityisen vahvasti itsetuhoiseen ajatteluun liittyivät psykoosiriskioireista näkövääristymät ja näköharhat.

– Tutkimus osoitti, että itsetuhoinen ajattelu alkaa jo psykoosin riskioireiden alkaessa, siis paljon ennen varsinaista psykoosisairautta. Olisikin tärkeää, että esimerkiksi kouluterveydenhuollossa osattaisiin jo varhain kiinnittää huomiota siihen, ilmeneekö psyykkisesti oireilevilla nuorilla itsetuhoisia ajatuksia ja psykoosiriskistä kertovia oireita, Granö sanoo.

– Koska erityisesti näkemiseen liittyvät vääristymät tai harhat ovat voimakkaimmin yhteydessä itsetuhoiseen ajatteluun, nuorelta olisi hyvä kysyä suoraan, onko hänellä esiintynyt tällaisia oireita.

Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa tehtyyn poikkileikkaustutkimukseen osallistui 309 nuorta, jotka olivat mukana HYKS Psykiatrian JERI (Jorvi Early psychosis Recognition and Intervention) -hankkeen tutkimusprojektissa vuosina 2009-2013.

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia