Raskaus vähentää vain hetkeksi bentsodiatsepiinien käyttöä

Päihdeäiteihin tulisi kiinnittää huomiota neuvolakäynneillä paitsi raskauden aikana, myös sen jälkeen,

Tuoreen tutkimuksen mukaan päihdeongelmista kärsivien äitien bentsodiatsepiinien käyttö palaa lapsen ensimmäisen ikävuoden jälkeen vähitellen entiselleen. Rekisteritutkimuksessa seurattiin vuonna 2002 synnyttäneitä, yhteensä 54 519 äitiä neljä vuotta ennen lapsen syntymää ja raskauden aikana lapsen seitsemänteen ikävuoteen saakka. Bentsodiatsepiinien käyttöä seurattiin selvittämällä äitien bentsodiatsepiinin ostomääriä.

Tutkimuksesta vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Kirsimarja Raitasalon mukaan tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että merkittävä osa bentsodiatsepiinien ostoista keskittyy päihderiippuvaisille äideille.

– Bentsodiatsepiinin runsas käyttö antaa yleensä viitteitä ongelmakäytöstä. Äidin lääkkeiden väärinkäytöstä tulisi voida terveydenhuollossa tiedustella samaan tapaan kuin alkoholin käytöstä. Lisäksi päihdeäiteihin tulisi kiinnittää huomiota neuvolakäynneillä paitsi raskauden aikana, myös sen jälkeen, Raitasalo toteaa.

Bentsodiatsepiiniostoja oli tutkimuksen mukaan suhteellisesti eniten niillä äideillä, joilla oli päihdeongelma tai psykiatrisia ongelmia. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäytön on havaittu liittyvän usein muita heikompaan sosioekonomiseen asemaan: esimerkiksi alhainen koulutus ja toimeentulo-ongelmat nostavat käytön riskiä. Lisäksi käyttäjät ovat muita harvemmin parisuhteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan bentsodiatsepiinit ovat yleisimpiä Suomessa käytettäviä rauhoittavia lääkkeitä. Niitä käytetään usein myös erilaisten päihteiden rinnalla.

Kaikista Pohjoismaista juuri Suomessa bentsodiatsepiinin käyttö on yleisintä. Päihderiippuvuuksien vuoksi hoitoon hakeutuneista bentsodiatsepiineja käytti vuosina 1987–1995 Suomessa noin joka kymmenes. Tämän jälkeen bentsodiatsepiinien käyttäjien osuus on noussut neljännekseen.

Lähde:
THL
Benzodiazepine use among mothers of small children: a register-based cohort study. Addiction December 2014, Volume 109, Issue 12, pages 1957–2140, E1–E12

Kuva:
Panthermedia