Raskausajan metformiinihoito voi vaikuttaa lapsen myöhempään kokoon

Motorisessa, kielellisessä tai sosiaalisessa kehityksessä ei ollut eroja 18 kuukauden iässä, kertoo väitöstutkimus.

Raskausdiabeteksen hoidossa käytetylle metformiinille altistuneet lapset olivat pidempiä ja painavampia 18 kuukauden iässä kuin insuliinille altistuneet lapset. Näin todetaan LL Hilkka Ijäksen väitöstutkimuksessa.

Lasten motorisessa, kielellisessä tai sosiaalisessa kehityksessä ei ollut eroja.

Satunnaistetussa tutkimuksessa (n=100) verrattiin diabeteslääke metformiinin ja insuliinin tehokkuutta raskausdiabeteksen hoidossa. Metformiinihoito ei lisännyt sikiön liiallisen kasvun tai muiden välittömien komplikaatioiden riskiä insuliinihoitoon verrattuna.

Metformiinilla hoidetuista naisista 32 prosenttia tarvitsi lisäksi insuliinihoitoa glukoositasapainon saavuttamiseksi.

Kohdussa metformiinille altistuneiden lasten kasvua ja kehitystä on toistaiseksi tutkittu melko vähän.

Lääkärilehdessä julkaistussa katsauksessa (46/2014) todettiin, että metformiinilla ei ole vaikutusta 18 kuukauden iässä tutkittujen lasten kasvuun tai motoriseen kehitykseen. Tutkimustiedot perustuvat osin metformiinia raskauden aikana käyttäneiden PCOS-äitien lasten tutkimuksiin. Altisteina raskausdiabetes ja PCOS ovat erilaisia.

Hilkka Ijäksen väitöstutkimus "Gestational Diabetes. Metformin treatment, maternal overweight and long-term outcome" (Raskausdiabetes. Metformiinihoito, äidin ylipainon merkitys ja pitkäaikaisennuste) tarkastetaan Oulun yliopistossa 28.8.2015.

Lue myös:
Mitä metformiinin jälkeen?
Raskausdiabeteksen ruokavalio- ja lääkehoito

Kirjoittanut:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia