Rasvan osuus energiansaannista vaikuttaa painoon

Laajassa meta-analyysissä ja systemaattisessa katsauksessa todettiin, että rasvan osuudella energiansaannista on pieni, mutta merkitsevä vaikutus painoon.

Laajassa meta-analyysissä ja systemaattisessa katsauksessa todettiin, että rasvan osuudella energiansaannista on pieni, mutta merkitsevä vaikutus painoon.

British Medical Journal -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa oli mukana 33 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta ja 10 kohorttitutkimusta, joissa oli selvitetty, miten rasvan osuus energiansaannista vaikutti painoon, painoindeksiin ja vyötärönympärykseen. Satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa oli mukana yhteensä 73 589 tutkittavaa, kohorttitutkimuksissa osallistujia oli 107 624. Mukaan ei otettu tutkimuksia, joissa tavoitteena oli painon pudottaminen.

Tuloksena oli, että rasvan osuuden vähentäminen energiansaannista oli yhteydessä painon putoamiseen sekä painoindeksin ja vyötärönympäryksen pienenemiseen. Tavanomainen rasvan osuus väestön energiansaannista vaihteli 28 % ja 43 % välillä. Kaikki tutkimukset oli tehty kehittyneissä maissa.

Rasvan osuuden jokaista yhden prosentin vähennystä kohti paino putosi 0,19 kilolla verrattuna koehenkilöihin, jotka eivät muuttaneet rasvankulutustaan. Keskimäärin vähärasvaista ruokavaliota nauttineiden paino oli 1,6 kiloa pienempi kuin vertailuryhmän. Vähärasvainen ruokavalio oli yhteydessä myös pienempään painoindeksiin ja vyötärönympärykseen.

Seuranta-aika vaihteli kuudesta kuukaudesta yli kahdeksaan vuoteen.

Meta-analyysissä ja systemaattisessa katsauksessa todetaan, että näiden tutkimusten perusteella rasvan osuuden vähentämisen vaikutus terveyteen on pieni, mutta väestötasolla kuitenkin merkitsevä. Esimerkiksi keskimittaisilla miehillä (175 cm, 80 kg) 1,6 kilon painonpudotus pienentää painoindeksiä 0,52 kg/m2. Tämän muutoksen kuolleisuutta vähentävän vaikutuksen arvioidaan olevan 3 %.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että rasvan osuutta energiansaannista olisi syytä pyrkiä vähentämään, jos rasvan osuus energiansaannista on väestötasolla keskimäärin 30 % tai enemmän.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.