Refluksitaudin kirurginen hoito parantaa elämänlaatua

Nissenin fundoplikaatioleikkauksessa käyneet saavat elinikäisen avun refluksioireisiin.

LL Perttu Neuvosen väitöstutkimuksessa selvitetään, kuinka tähystysavusteinen leikkaushoito on parantanut refluksipotilaiden elämänlaatua. Neuvonen selvitti Kanta-Hämeen keskussairaalassa leikattujen potilaiden vointia kymmenen vuotta tähystysleikkauksen jälkeen. Tuloksia vertailtiin potilaihin, jotka leikattiin avomenetelmällä 30 vuotta aikaisemmin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Tutkimuksesta selviää, että keskussairaalassa tähystyksessä leikattujen potilaiden vointi oli lähes yhtä hyvä kuin suomalaisella verrokkiväestöllä. Leikkaustulos oli anatomisesti ehjä 89 prosentilla potilaista. Vain kuusi prosenttia potilaista oli tyytymätön leikkaustulokseen. Tyytymättömät potilaat kärsivät eniten nielemisvaikeuksista ja ilmavaivoista. Pitkäaikaisseurannan jälkeen varsinaiset refluksioireet olivat kuitenkin harvinaisia. Pitkäaikaisseurannassa selvisi myös, että fibriiniliiman käyttö auttaa vähentämään leikkaustuloksen pettämistä.

30 vuotta aiemmin avomenetelmällä leikattujen potilaiden tulokset antavat myös viitteitä siitä, että onnistuneella Nissenin fundoplikaatioleikkauksella potilaat saavat elinikäisen avun refluksioireiluun.

Tulosten valossa kestävä leikkaustulos voidaan saavuttaa myös keskussairaalatasolla, joissa valtaosa refluksileikkauksista tehdäänkin. Leikkaukseen liittyvät potentiaaliset riskit ja sivuvaikutukset on syytä huomioida kirurgista hoitoa miettiessä.

Ensimmäinen tähystyksellä tehtävä Nissenin fundoplikaatio tehtiin vuonna 1991. Tämä on myös yleisin refluksileikkaus Suomessa.

Perttu Neuvosen väitöskirja "Long-term results of Nissen fundoplication" (Nissenin fundoplikaation pitkäaikaistulokset) tarkastetaan perjantaina klo 12 TAYS:n M-rakennuksessa.

Tuomas Keränen

Kuva: Fotolia