Rentoutusharjoitusten tehosta vain niukasti näyttöä

Rentoutusharjoitusten ajatellaan helpottavan vakavasti sairaan potilaan ahdistusta.

Rentoutusharjoituksia tai mindfullness-meditaatiota pidetään hyödyllisinä, ja niiden ajatellaan helpottavan vakavasti sairaan potilaan ahdistusta. Vaikka usko mindfullness-meditaatioon on vankkaa, näyttö on edelleen niukkaa.

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen löytyi vain neljä satunnaistettua tutkimusta, ja niissä oli tutkittu yhteensä 234 potilasta. Rentoutusharjoituksia oli monen­laisia eikä harjoitteita ole standardisoitu. Myöskään hoitoon mahdollisesti liittyviä haittoja ei ole dokumentoitu.

Kahdessa tutkimuksessa nähtiin tilastollisesti merkittävää eroa rentoutusharjoituksien tehokkuuden puolesta, mutta vain yhdessä se näytti helpottavan stressiä. Tässä tutkimuksessa rentoutusharjoituksen kesto oli 5 minuuttia.

Rentoutusharjoitukset ovat suosittuja ja niitä tarjotaan etenkin palliatiivisen hoidon piirissä oleville potilaille. Ennen kuin uutta tekniikkaa otetaan laajemmin koululääketieteen piirissä käyttöön, olisi tärkeää saada lisää tutkittua ja systemaat­tisesti kerättyä tietoa aiheesta.

Lähde: Latorraca COC, Martimbianco A, Pachito D, Pacheco R, Riera R. Mindfulness for palliative care patients. Systematic review. Int J Clin Pract, verkossa ensin 6.11.2017. doi: 10.1111/ijcp.13034

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri, TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/2017.

Lue lisää jutun aiheesta