Reumaliitto julkaisi uuden lastenreumaoppaan

Lastenreumaan sairastuu vuosittain noin 200 lasta.

Suomen Reumaliitto on julkaissut uuden lastenreumaoppaan. Opas tarjoaa perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lastenreuma, juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on autoimmuunitauti, joka yleensä alkaa alle 16-vuotiaana. Sen oireena on niveltulehdus, joka ilmenee kipuna, turvotuksena ja liikkeiden rajoittuneisuutena. Lastenreuma on eri sairaus kuin aikuisiässä alkavat reumasairaudet.

Lapsi ei sairasta yksin, sillä Suomessa on noin 2 300 lastenreumaa sairastavaa alle 16-vuotiasta. Suomessa lastenreumaan sairastuu vuosittain noin 200 lasta, joista puolet on sairastuessaan alle viisivuotiaita.

Lastenreumaan kuuluu seitsemän alatyyppiä

Lastenreuma ei ole yksi ja yhtenäinen tauti, vaan siihen kuuluu erityyppisiä pitkittyneitä niveltulehduksia. Eri tautimuodot voidaan määritellä ensimmäisen puolen vuoden aikana ilmenneiden oireiden perusteella seitsemään eri alatyyppiin.

1. Yleisoireinen lastenreuma

➤ Oireita ovat kuumeilu, ihottuma, imusolmukkeiden tulehdus ja sisäelinoireet.

2. Harvoihin niveliin kohdistuva tauti (oligoartriitti)

➤ Kyseessä yleisin tautimuoto. Siinä sairastuneita niveliä on yhdestä neljään.

3. Moniin niveliin leviävä harvanivelinen tauti

➤ Ensin yhdestä neljään niveltä sairastuu ja myöhemmin tauti leviää.

4. Seronegatiivinen polyartriitti

➤ Tässä muodossa, verestä ei löydy reumatekijää, mutta sairastuneita niveliä on viisi tai enemmän.

5. Aikuistyyppinen nivelreuma

➤ Tässä muodossa verestä löytyy reumatekijä ja sairastuneita niveliä viisi tai enemmän

6. Nivelpsoriaasi

➤ Tässä muodossa lapsella on tavallisesti ihon psoriaasi ja niveltulehdus. Jos potilaalla ei ole psoriaasia iholla, hänellä voi olla kynsimuutoksia ja makkaramaista sormen tai varpaan tulehdusta.

7. Entesoartriitti

➤ Kyseessä on niveltulehdus ja jänteen kiinnittymiskohdan tulehdus. Aikuisen selkärankareuma on samankaltainen sairaus.

Lastenreuman hoito ja syyt

Lastenreuman syytä ei tunneta. Todennäköisesti syitä on monia, ja perinnölliset tekijät lisäävät sairastumisen mahdollisuutta.

Lastenreuma ei periydy suoraan, mutta se ei käyttäydy myöskään tartuntataudin tapaan. Altistavia tekijöitä on löytynyt niukasti, mutta oma tai vanhempien tupakanpoltto on yksi sellainen.

Lastenreuma todetaan oireista. Hoidon tavoitteena on saada tauti oireettomaksi ja rauhoittaa tulehdustila täydellisesti. Lääkkeet, liikunta ja tarvittaessa fysioterapia riittävät pitkälle. Nykyiset reumalääkkeet ovat tehokkaita, joten leikkaushoitoa tarvitaan harvoin.

Lastenreumaoppaan voi tilata suomeksi tai ruotsiksi Reumaliiton verkkokaupasta. Kirjan hinta on kolme euroa. Opasta ovat olleet kirjoittamassa dosentti, lastenreumatologian erikoislääkäri Pekka Lahdenne, fysioterapeutti (AMK) Kaisa Saarinen ja toimintaterapeutti (AMK) Sari Marjala.

Lähde:
Suomen Reumaliitto ry

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Suomen Reumaliitto ry