Sote uhkaa pirstoa kroonisten sairauksien hoidon

Reumalääkärit ovat huolissaan siitä, että hoitoketjut jäävät valinnanvapauden jalkoihin.

Reumalääkärit ovat huolissaan siitä, että sote-uudistus pirstoo reumasairauksien huolella hiotut hoitoketjut.

Tampereen yliopiston reumasairauksien professorin Markku Kaupin mukaan sama uhka koskee monien muidenkin kroonisten sairauksien hoitoa.

Kauppi huomauttaa, että kroonisissa sairauksissa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön pitää toimia sujuvasti vuosien ja jopa vuosikymmenien ajan.

– Valinnanvapaus tuo väistämättä perusterveydenhuoltoon monia toimijoita. Miten yhteispeli sairaalan kanssa toimii jatkossa, kun perusterveydenhuolto hajautuu? Siitä ei ole julkisuudessa keskusteltu eikä koettu huolta, Kauppi sanoo.

– Kliinikkolääkärille tulee vaikutelma, että sotessa koko energia on viime aikoina keskittynyt siihen, miten perusterveydenhuolto järjestetään ja valinnanvapaus toteutetaan.

Päijät-Hämeessä huonoja esimerkkejä

Markku Kauppi työskentelee reumasairauksien ylilääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Kaupin mukaan Päijät-Hämeessä on nähty huolestuttavia esimerkkejä siitä, miten kuntien perusterveydenhuollon ulkoistukset voivat haitata reuman hoitoa.

Kauppi kertoo, että jotkut yksityiset toimijat ovat vähentäneet reuman hoidon resursseja tai päättäneet järjestää sen uudella tavalla ilman, että ovat olleet yhteydessä keskussairaalaan.

Kaupin mukaan vaarana on, että jatkossa pienet sote-keskukset eivät käytä resursseja reuma- ja diabeteshoitajiin. Ilman koulutettua hoitajaa yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa voi hankaloitua ja sairauden seuranta kärsiä.

– Huonot esimerkit pelottavat. Jos tätä asiaa ei huolehdita uudessa sotessa, niin ongelmia syntyy ja hoitotulokset huononevat, Kauppi sanoo.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Lahden Ammattikorkeakoulu ja Roche järjestivät viime viikolla keskustelutilaisuuden sote-uudistuksesta ja reumasairauksien hoitoketjuista.

Miia Soininen

Kuva: Kaisa Sirén