Riippumaton paneeli puoltaa rintasyöpäseulontoja

Rintasyöpäseulonta pidentää elinikää ja niitä tulisi jatkaa, arvioi riippumaton brittipaneeli. Sen mukaan seulonnan riskeistä ja hyödyistä on tärkeää välittää tietoa naisille.

Riippumaton brittipaneeli, The independent UK Panel on Breast Screening, arvioi rintasyöpäseulontojen pidentävän elinikää ja puoltaa niiden jatkamista.

Seulonnan riskeistä ja hyödyistä on tärkeää välittää tietoa naisille, niin että he pystyvät yhdessä lääkärin kanssa tekemään tietoisia päätöksiä, osallistuako seulontaan vai ei, paneeli korostaa.

Paneelin näkemyksiä kommentoitiin JAMA-lehden verkkosivuilla.

Rintasyöpäseulonnan eduista ja haitoista on pitkään käyty kiivasta ja jyrkästi polarisoitunutta keskustelua. Vastustajat väittävät seulonnan etujen olevan minimaalisia ja ylidiagnosoinnin niin yleistä, että naiset ovat tarpeettomien hoitojen kohteena. Seulonnan puolustajien mielestä naisilta viedään seulonnan tuomat varhaisen diagnoosin ja vähentyneen rintasyöpäkuolleisuuden edut, jos seulontojen kritisoijat voittavat.

Tähän keskusteluun on ottanut kantaa riippumaton UK Panel on Breast Screening, jonka jäseniksi hyväksyttiin vain osanottajia, joilla ei ollut aiempia julkaisuja rintasyöpäseulonnasta.

Paneelin arvion mukaan paras näyttö seulonnan suhteellisesta hyödystä kuolleisuuden vähentämisessä perustuu 11 satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen rintasyöpäseulonnasta. Niistä tekemässään meta-analyysissä paneeli arvioi rintasyöpäkuolleisuuden vähentyneen 20 prosenttia seulontoihin kutsutuilla naisilla. Seuranta-aika oli 13 vuotta.

Seulontojen suurimpana haittana pidetään usein ylidiagnosointia. Paneelin mukaan luotettavimpaan arvioon ylidiagnosoinnista päästään vertaamalla seulontoihin osallistuneita ja osallistumattomia naisia, jotka ovat muuten vertailtavissa. Seurannan tulisi jatkua koko naisten lopun eliniän.

Paneeli tukeutui kolmeen tutkimukseen, joiden perusteella ylidiagnosoitujen rintasyöpien osuus seulotuilla naisilla saattaisi olla 11 %. Seuranta-aika oli 6–15 vuotta. Paneeli kuitenkin totesi, että tulokseen on suhtauduttava varauksella seuranta-ajan lyhyyden vuoksi.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.