Yli 70-vuotiaiden mammografiaseulonta on tarpeetonta

Useita rintasyöpätutkimuksia tehneet amerikkalaistutkijat suosittelevat vanhemmille naisille kliiniseen rintojen tutkimiseen perustuvaa seulontaa mammografiaseulonnan sijaan.

Korkea ikä on merkittävä riskitekijä rintasyövän ilmaantumiselle. Oikeaan ikään kohdistettu mammografiaseulonta vähentää rintasyöpäkuolleisuutta useiden tutkimusten mukaan 15–25 %. Mutta toimiiko sama vanhemmissa ikäluokissa?

Maailmalla on tehty 9 satunnaistettua tutkimusta mammografiaseulonnasta, mutta yli 70-vuotiaiden mammografia­seulonnan hyödyistä on aika vähän tietoa. Ruotsalaisissa seulontatutki­muksissa on analysoitu 70–74-vuotiaiden seulottujen tulokset, ja hyöty on jäänyt vähäiseksi. Ylipäätään seulonnan hyöty on paras kymmenen vuoden kuluttua seulonnan aloittamisesta, ja yli 70-vuo­tiailla alkaa olla muita kuolemansyitä sekoittamassa seulonnan vaikutusta kuolleisuuteen. Lisäksi uusimmissa mammografiaseulontatutkimuksissa tuloksia ”huonontamassa” ovat olleet liitännäishoidot.

Moderni mammografia on erittäin herkkä osoittamaan rinnan muutokset ja joskus liiankin herkkä: se saattaa aiheuttaa ylidiagnostiikkaa, turhia leikkauksia ja potilaalle huolta. Useita rintasyöpätutkimuksia tehneet amerikkalaiskollegat suosittelevatkin vanhemmille naisille ­kliiniseen rintoj­en tutkimiseen perustuvaa seulontaa mammografiaseulonnan sijaan.

Allekirjoittaneen kirurgiuran aikana on mammografiaseulonnoista ollut jatkuvaa kirjoittelua puolesta ja vastaan. Näyttää siltä, että yli 70-vuotiailla mammografia­seulonnan hyöty on olematon verrattuna kliiniseen huolelliseen rintojen tutkimiseen. Primum non nocere – kuten kirjoittajat toteavat.

Lähde:
Jatoi I, Miller AB. Breast cancer screening in elderly women: primum non nocere. JAMA Surg, verkossa ensin 14.10.2015. doi: 10.1001/jamasurg.2015.2663.

Kirjoittanut:
Hannu Paajanen
gastrokirugian professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 48/15.