Riittääkö 140 mmHg systolisen verenpaineen hoitotavoitteeksi?

Korkea systolinen verenpaine lisäsi merkittävästi sydäntapahtumien vaaraa, mutta matalan ja normaalin verenpaineen välillä ei ollut minkäänlaisia eroja sydäntapahtumien vaarassa

Epidemiologisten tutkimusten mukaan korkea verenpaine lisää sydänsairauksien ilmaantumista progressiivisesti aina systolisen verenpaineen tasolle 115 mmHg saakka. Hoidolla voidaan vaikuttaa merkittävästi sairastumisriskiin, mutta optimaalinen tavoitetaso on vielä epäselvä. Uuden pitkäaikaisseurannan mukaan näyttää siltä, että systolinen painetaso 120–140 mmHg riittää hyvin keski-ikäisten potilaiden hoidossa, eikä matalampi paine tuo lisähyötyjä.

ARIC-tutkimuksessa seurattiin lähes 
4 500 keski-ikäistä verenpainepotilasta, joilla ei ollut tiedossa olevaa sydänsairautta, lähes 22 vuoden ajan. Verenpainetta seurattiin tutkimuksessa 3 vuoden välein toistetuilla mittauksilla noin 10 vuoden ajan. Potilaat jaettiin keskimääräisen verenpaineen mukaan kolmeen ryhmään: korkea (> 140 mmHg), normaali (120–139 mmHg) ja matala 
(< 120 mmHg) systolinen verenpaine.

Seurannassa ilmeni yhteensä 1 622 sydäninfarktia, sydänkuolemaa, sydämen vajaatoimintaa ja aivoinfarktia. ­Korkea systolinen verenpaine lisäsi merkittävästi (riskisuhde 1,46) sydäntapahtumien vaaraa, mutta matalan ja normaalin verenpaineen välillä ei ollut minkäänlaisia eroja sydäntapahtumien vaarassa myöskään missään alaryhmäanalyysissa.

Katso video verenpaineen mittaamisesta.

Rodriguez CJ, Swett K, Agarwal SK ym. Systolic blood pressure levels among adults with hypertension and incident cardiovascular events. The Atherosclerosis Risk in Communities study. JAMA Intern Med 2014;174:1252–61.

Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2014.