Rintasyöpäriskiin voi vaikuttaa

Terveelliset elämäntavat auttavat vähentämään rintasyöpäriskiä myös silloin kun taustalla on perinnöllisiä riskitekijöitä.

Terveelliset elämäntavat auttavat vähentämään rintasyöpäriskiä myös silloin kun taustalla on perinnöllisiä riskitekijöitä. Tällaiseen tulokseen tullaan JAMA Oncology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

30-vuotiaalla valkoihoisella yhdysvaltalaisnaisella on keskimäärin 11,3 prosentin absoluuttinen riski saada rintasyöpä siihen mennessä, kun hän täyttää 80 vuotta. Tutkijat kehittivät suuresta aineistosta ennustemallin, jossa otettiin huomioon erilaisia riskitekijöitä, kuten elämäntapoihin ja ruumiinrakenteeseen liittyvät tekijät, hormonihoidot ja perinnölliset tekijät.

Ennusteessa käytettiin myös genomitutkimuksen myötä hiljattain löydettyjä, rintasyöpään liitettyjä snippejä eli yhden emäksen polymorfismeja (SNP, single nucleotide polymorphism). Tutkimuksissa on identifioitu 92 snippiä, joilla arvioidaan olevan kullakin vain pieni vaikutus rintasyöpäriskiin. Yhteen sattuessaan niillä voi kuitenkin olla merkitystä kokonaisriskin kannalta.

Kun eri riskitekijät otettiin huomioon, rintasyövän riski vaihteli 4,4 prosentista 23,5 prosenttiin.

Tutkijat jakoivat riskit kahteen osaan. Osaan riskeistä ei itse voi vaikuttaa, kuten perintötekijöihin, sukuhistoriaan ja pituuteen. Osaa voi muuttaa, kuten BMI:tä, hormonikorvaushoidon käyttöä sekä alkoholin ja tupakan kulutusta.

Mallien avulla parempia ehkäisytoimia

Tutkimuksessa todettiin, että myös ne naiset, joilla oli suuri tavallista suurempi rintasyöpäriski syistä, joihin he eivät itse pysty vaikuttamaan, pystyivät silti pienentämään riskiä elämäntavoillaan. Rintasyöpäriski pieneni samaan kuin naisilla keskimäärin, jos naisilla oli pieni BMI, he eivät juoneet, polttaneet eivätkä käyttäneet hormonikorvaushoitoa.

Tutkijat toteavat, että monia tunnettujakin riskitekijöitä jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Riskin arvioinnissa voitaisiin tässä tutkittujen lisäksi ottaa huomioon esimerkiksi koulutustaso, imetyshistoria, fyysinen aktiivisuus ja rintojen tiiviys.

Tutkijat toteavat, että tarkempien ennustemallien avulla voitaisiin tarkentaa, mille ryhmille pitäisi suunnata enemmän syövän ehkäisytoimia kuten seulontoja.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla