Ruokavaliohoito kohentaa keliakiapotilaan elämänlaatua

Väitöstutkimuksessa seurattiin keliakiapotilaita vuoden ajan diagnoosin saamisen jälkeen. Lääkärikäynnit vähenivät ja painoindeksi pieneni. Potilaat kokivat elämänlaatunsa ja terveydentilansa parantuneen.

LL Anniina Ukkola seurasi väitöstutkimuksessaan 700 keliakiapotilasta vuoden ajan diagnoosin saamisen jälkeen. Lääkärikäynnit vähenivät ja painoindeksi pieneni. Potilaat kokivat elämänlaatunsa ja terveydentilansa parantuneen.

Ukkola halusi tietää, miten keliakia kuormittaa potilasta, terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa. Tutkimuksessa potilaat jaettiin kolmeen ryhmään. Yhdessä potilailla oli ruuansulatusjärjestelmästä peräisin olevia oireita ja toisessa suoliston ulkopuolisia oireita. Kolmanteen ryhmään kuuluivat potilaat, joiden keliakia oli todettu riskiryhmien seulonnassa. Kolmanteen ryhmään kuuluvista tarkasteltiin erikseen täysin oireettomia potilaita. Potilaat vastasivat tutkimuskyselyyn pian diagnoosin saatuaan ja uudelleen sen jälkeen, kun he olivat olleet vuoden ajan gluteenittomalla ruokavaliolla.

Ennen diagnoosia potilaat kokivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin kontrolliryhmään kuuluvat. Vuoden ruokavaliohoidon jälkeen elämänlaatu oli korjaantunut samalle tasolle kontrolliryhmän kanssa. Myös terveydentila koheni. Oireettomat potilaat eivät kokeneet muutoksia elämänlaadussaan. Sen sijaan heidän huolensa omasta terveydentilastaan lisääntyi hoidon aikana.

Keliakiapotilaista 39 % oli ylipainoisia diagnoosin saadessaan. Vuoden kuluessa heidän painoindeksinsä pieneni. Kun painoindeksiä verrattiin väestön satunnaisotoksesta saatuihin tuloksiin, todettiin, että keliakiapotilailla oli muuta väestöä pienempi painoindeksi niin diagnoosin saadessaan kuin vuoden kuluttua.

Terveyspalvelujen ja käsikauppalääkkeiden käyttö oli lisääntynyt diagnoosia edeltävän vuoden aikana ja väheni ruokavaliohoidolla. Väestöotokseen verrattuna potilailla oli enemmän lääkärikäyntejä ennen diagnoosia. Vuoden kuluttua erot olivat tasoittuneet. Sairauspoissaoloissa ei havaittu muutosta.

Ukkolan tutkimuksen tulokset osoittivat, että keliakia kuormittaa samalla tavoin sekä oireiden perusteella että seulonnalla todettuja potilaita, täysin oireettomia lukuun ottamatta. Eri tavoin oireilevien keliakiapotilaiden terveydentilaa voidaan parantaa gluteenittomalla ruokavaliolla. Tutkimuksessa ruokavaliohoito vähensi myös terveydenhuollon kuormitusta.

Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa ohutsuolen limakalvovaurion. Keliakian ainoana hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Keliakia on yksi yleisimmistä kroonisista suolistosairauksista, mutta se on huomattavan alidiagnosoitu ja viive oireiden alun ja diagnoosin välillä on tyypillisesti vuosia.

LL Anniina Ukkolan väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa 28.9.2012.

Kuva: Panthermedia