Yllätyslöydös: Atooppisella iholla ja syömishäiriöillä kytkös

Tutkimuksessa löytyi yllättävä yhteys atopian ja erityisesti bulimian välillä.

Syömishäiriöiden ja atopian väliltä löytyi yllättävä yhteys.
Adobe/AOP
Syömishäiriöiden ja atopian väliltä löytyi yllättävä yhteys.

Atooppista ihottumaa sairastavilla on suurentunut riski syömishäiriöille, selvisi LL Saana Kaupin väitöstutkimuksessa .

Tutkimuksessa havaittiin, että atopiaa sairastavien riski syömishäiriöille on kohonnut etenkin nuoruusiässä. Selkein riski liittyy bulimiaan.

Atoopikoilla yleisimmät psykiatriset liitännäissairaudet ovat tämän tutkimuksen mukaan ahdistuneisuushäiriö ja masennus. Kohonnut riski skitsofreniaan oli myös havaittavissa, vaikka sairaus on harvinainen.

Yhteyttä syömishäiriöiden ja atooppisen ihottuman välillä ei ole aiemmin raportoitu.

Atopiaan liittyvistä sairauksista on vähän tietoa

Jopa viidennes lapsista on atoopikkoja. Aikuisista atooppista ihottumaa on alle kymmenellä prosentilla.

Sen sijaan tutkittua tietoa atooppiseen ihottumaan kytkeytyvistä, elämän laatuun vaikuttavista sairauksista on vain vähän.

Lapsilla atooppinen ihottuma lisää selvästi sekä keliakian että ihokeliakian riskiä. Keliakiaa oli tutkimusaineistoissa vain vähän, joten lisätutkimuksia tämän osalta tarvitaan myös.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusjärjestelmää sekä Digi- ja väestötietoviraston väestörekisteriä vuosilta 1987–2018. Aineistoon valittiin ne potilaat, joilla oli atooppisen ekseeman eli atooppisen ihottuman diagnoosi.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.