Säästöä terveystarkastuksia tekemällä

Salo panosti vaikeasti työllistyvien terveystarkastuksiin.

Salossa on luotu vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden terveydenhuoltoon malli, johon voivat olla tyytyväisiä sekä kaupunginhallitus että työttömät.

Mallista hyötyy myös erikoistuva fysiatri, joka opettelee kirjoittamaan b-lausuntoja ja tekemään eläkehakemuksia.

Kaupungin terveystoimi ja työvoiman palvelukeskus ovat yhdistäneet voimansa. Osa fysiatriaan erikoistuvan lääkärin työpanoksesta käytetään vaikeasti työllisty­vien työnhakijoiden terveystarkastuksiin.

– Tämä on tuonut säästöjä jo 100 000 euroa, eli enemmän kuin erikoistuvan lääkärin palkan verran, kertoo kuntoutuksen ylilääkäri Sofia Maleike-Ruohola Salon terveystoimesta.

Työnhakijat taas ovat saaneet sellaista työkyvyn selvittelyä, johon heillä on oikeus. Moni on jo saanut päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä. Työtapa otettiin käyttöön syksyllä 2013.

Kunnalle pitkäaikaistyöttömyys tulee kalliiksi, sillä se joutuu maksamaan sakkomaksuja pitkäaikaistyöttömistä kuntalaisista. Monen työnhakijan kohdalla sairaus on esteenä työllistymiselle, mutta eläkepäätöstä on vaikea saada.

– Fysiatrilla on erityisosaamista siitä, mistä narusta kannattaa vetää, että eläkehakemukset menevät läpi, toteaa mallin rakentanut Maleike-Ruohola.

– Mallissa on kyse yhteistyöstä: TE-toimisto lähettää työnhakijoita työttö­mien terveystarkastuksiin erikoistuneen terveydenhoitajan vastaanotolle. Hän ­lähettää heitä joko fysiatrille tai omalääkärille.

Työkyvyttömyys on osoitettava

Usein fysiatrin tutkima työnhakija päätyy ensimmäiseksi sairauslomalle. Jo tässä vaiheessa sakkomaksujen kertyminen kaupungille loppuu.

– Potilaillamme on usein matala koulutustaso. Heillä saattaa olla päihdeongelmaa, lievää masentuneisuutta, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, heikkolahjaisuutta. He ovat tehneet fyysisesti kuormittavaa työtä. Kun työkyky siihen on mennyt, heillä ei ole koulutustaustaa muuhun, Maleike-Ruohola kuvaa.

Eläkehakemusta ei kannata kirjoittaa heti, vaan ensin kaikki kivet on käännettävä työkyvyn selvittämisessä. Ellei taustalla ole kunnollisia työkyvyn selvittelyjä, eivät hakemukset yleensä mene työeläkeyhtiössä läpi.

– On osoitettava, ettei henkilö kykene mihinkään työhön. Ammatilliset työkokeilut ja kaikki lääketieteelliset selvittelyt ja hoidot on oltava tehtyinä.

– Kaikille ei kirjoiteta eläkehakemusta, vaan he saavat tarvitsemansa hoidot. Osalle kirjoitetaan vajaakuntoisuuslausunto.

Prosessi työttömästä eläkeläiseksi kestää usein vuoden päivät. Potilas käy useita kertoja fysiatriaan erikoistuvan lääkärin vastaanotolla. Maleike-Ruohola ohjaa erikoistuvaa ja lukee tämän kirjoittamat b-lausunnot. Lausuntoja hiotaan niin pitkään, että ne kelpaavat.

Salon kaupunginhallitus on myöntänyt määrärahan toista fysiatriaan erikoistuvaa lääkäriä varten.

– Peruste on poikkeuksellinen. Yleensä lisämäärärahoja myönnetään siksi, ettei henkilökunta selviä potilastulvasta. Nyt perusteena ovat säästöt kunnan bubjetin sakkomaksumomentilla.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen

Kuva:
Vesa-Matti Väärä

Kuvateksti: Salossa on kääritty hihat pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten suhteen, ja tulokset ovat hyviä. Työssä ovat mukana erikoistuva lääkäri Janika Iivonen (vas.), kuntoutuksen ylilääkäri Sofia Maleike-Ruohola, terveydenhoitaja Sanna Nurmi ja terveydenhoitaja Maritta Hytönen.