Sairaaloiden hoitoonpääsyn odotusajat ovat vähentyneet

Nopeimmin hoitoon pääsi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (mediaani 29 vrk) ja Etelä-Karjalassa (mediaani 31 vrk).

Joulukuun 2014 lopussa reilut 115 000 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Heistä hieman yli 900 (0,8 %) oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Pitkään hoitoa odottaneiden määrä on laskenut lähes 1 000:lla elokuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrät vähenivät eniten Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Valtaosa (70 %) yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrästä on vähentynyt HUS:ssa.

HUS:ssa oli joulukuun lopussa 278 yli puoli vuotta hoitoa odottanutta, mikä on lähes 700 vähemmän kuin elokuun lopussa. HUS on saanut hallintaan myös 3–6 kuukautta hoitoa odottaneiden jonotilanteen. Näiden potilaiden lukumäärä on puolittunut elokuun lopun tilanteesta ja oli reilut 4 000 joulukuun lopussa.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Nopeimmin hoitoon pääsi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (mediaani 29 vrk) ja Etelä-Karjalassa (mediaani 31 vrk). Keskimäärin pisimpään hoitoa odotettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (mediaani 52 vrk) ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä (mediaani 51 vrk).

Lähetteiden määrä kuvaa kiireettömän hoidon palvelujen kysyntää. Vuonna 2014 käsiteltiin sairaanhoitopiireissä yli miljoona lähetettä, mikä on 3,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Keskimäärin lähetteisiin otettiin kantaa 1–2 vuorokauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Lähetteistä 1,3 prosenttiin oli otettu kantaa vasta kolmen viikon kuluttua lähetteen saapumisesta. Näitä lähetteitä oli eniten HUS:ssa (2,7 %).

Katso erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn raportit täältä.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva:
Panthermedia