Sairaaloiden rakennemuutokset vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn

Sairaaloiden rakennemuutokset vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn Kuva 1 / 1

Rakennemuutokset ovat yhteydessä sairaalatyöntekijöiden puutteelliseen työkykyyn Lauri Kokkisen väitöstutkimuksen mukaan. Työn kuormitustekijät lisääntyivät rakennemuutosten yhteydessä.

Työkyvyn heikkenemisen riski oli suurin niillä työntekijöillä, jotka eivät ymmärtäneet, miksi rakennemuutoksia toteutettiin tai niillä, jotka kokivat omat osallistumismahdollisuutensa riittämättömiksi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisten sairaaloiden toiminnallisten yksiköiden liikelaitostamista.

Liikelaitostamisella ei todettu olevan yhteyttä työntekijöiden työkyvyttömyyteen, kun työkyvyttömyyden osoittimena käytettiin vähintään kolmen kuukauden mittaisia sairausvakuutusjärjestelmästä korvattuja työkyvyttömyysjaksoja.

Tulosten mukaan sairaalatyöntekijät voivat synnyttää organisaatioilleen laajamittaisiakin rakennemuutostarpeita ja nostaa esiin uudenlaisia palvelutuotantovaihtoehtoja.

TtM Lauri Kokkisen sosiaali- ja terveyspolitiikan väitöskirja Työntekijät julkisten sairaaloiden rakennemuutostarpeiden synnyttäjinä ja rakennemuutosten seurausten kokijoina (Employees create needs for and experience the effects of structural changes in public hospitals) tarkastetaan 11.1.2013 Tampereen yliopistossa.

Kuva: Pixmac

Oletko jo lukenut nämä?