Samanaikaiset melanoomat jäävät helposti huomaamatta

Varhaisessa vaiheessa havaitun melanooman jälkeen uusi primäärikasvain on todennäköisempi kuin melanooman paikallinen uusiutuminen.

Samanaikaiset melanooman primäärikasvaimet voivat jäädä helposti huomaamatta, todetaan Läkärtidningenissa julkaistussa katsauksessa.

Potilailla, joilla on todettu ohut melanooma, on uusi primäärikasvain todennäköisempi kuin aiemman melanooman uusiutuminen.

Melanooman varhainen tunnistaminen on tärkeää. Ohuilla melanoomilla (T1, Breslow`n mitta ≤ 1mm) on huomattavasti parempi ennuste kuin paksummilla (T2–4, >1mm).

Valtaosa uusista melanoomista havaitaan ensimmäisen kahden vuoden kuluessa. Sen jälkeen potilaan riski pienenee, mutta pysyy suurentuneena loppuiän.

Toinen uusi melanooma havaitaan useammin varhaisemmassa vaiheessa kuin ensimmäinen. Se löytyy odotettua useammin samasta vartalonosasta kuin aiempikin, kirjoittavat toteavat.

Karoliinisessa sairaalassa Huddingenissa vuosina 2006–2007 leikatuista 163 melanoomapotilaasta 17:llä (10 %) diagnosoitiin uusi melanooma vuoden kuluessa. Heistä kuudella uusi ihomelanooma havaittiin jo leikkaustilanteessa ja kolmella heistä kahden kuukauden kuluessa leikkauksesta.

Potilaista seitsemällä oli peräti kolme melanoomaa. Vain kahdella potilaalla uuden melanooman levinneisyysaste oli suurempi kuin ensimmäisen.

Kirjoittajat suosittelevat, että erityisesti ihosyöpiin perehtynyt ihotautilääkäri tekisi melanoomaleikkauksen jälkeen jokaiselle potilaalle perusteellisen tutkimuksen uusien melanoomien varalta. Epäilyttävät pigmenttimuutokset tulisi poistaa.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää potilaisiin, joilla on melanooman sukutaustaa tai useita dysplastisia luomia ja ikääntyneisiin potilaisiin, joilla on anamneesissa keratooseja, okasolusyöpä tai tyvisolusyöpä.

Lue lisää: Viisaasti auringossa

Läkartidningenin artikkelissa on esimerkkikuvia potilaiden uusista melanoomista.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue myös: Luomet puheeksi vastaanotolla