Selvitys: Pohjoismaiden tulisi rajata antibioottien käyttöä

Maiden on vähennettävä antibioottien määräämistä yhteisellä päätöksellä siten, että maat pääsevät Euroopan alimmalle tasolle.

"Antibioottien liikakäyttö on kasvava ongelma. Sitä tulisi aktiivisesti torjua, jotta antibioottien tehoa ei menetetä. Vaikka Pohjoismaat eivät ole antibioottien suurkuluttajia, maiden on vähennettävä antibioottien määräämistä yhteisellä päätöksellä siten, että maat pääsevät Euroopan alimmalle tasolle."

Näin toteaa selvitysmies Bo Könberg raportissaan, joka käsittelee pohjoismaisen terveysalan yhteistyön laajentamista.

Könberg ehdottaa myös, että Pohjoismaat vievät mikrobilääkeresistenssin torjuntaa eteenpäin kansainvälisillä foorumeilla, ja että rikkaimmat maat osallistuvat uusien antibioottien kehittämiseen.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri sekä pohjoismaiset sosiaali- ja terveysministerit antoivat Könbergille tehtäväksi selvittää, kuinka terveysalan pohjoismaista yhteistyötä voidaan tiivistää terveyssektorilla seuraavan 5-10 vuoden aikana.

Könbergin raportti sisältää yhteensä 14 konkreettista ehdotusta. Raportin ehdotukset käsittelevät paitsi antibioottien määräämistä, myös muun muassa harvinaisia sairauksia, rekisteritutkimusta, potilasliikkuvuutta, terveydenhuollon valmiutta sekä virkamiesvaihtoa.

Lue myös Pentti Huovisen kommentti aiheesta: Taistelu antibioottiresistenssiä vastaan vaatii kansainvälistä yhteistyötä

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia