Serotoniinilääkkeet alkuraskaudessa eivät lisää epämuodostumia

Nyt julkaistussa tutkimuksessa kaikkiaan noin 37 000 lasta oli altistunut serotoniinin takaisinoton estäjille alkuraskaudesta, ja heistä 3,7 prosentilla todettiin synnynnäinen epämuodostuma.

Raskauden aikana serotoniini-masennuslääkkeitä käyttävien vauvat eivät todennäköisesti ole sen suuremmassa epämuodostumien vaarassa kuin muutkaan vauvat, pohjoismainen yhteistutkimus osoittaa. Tutkimuksessa käytettiin 2,3 miljoonan äitilapsiparin rekisteritietoja vuosilta 1996–2010.

Serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet ovat yleisimpiä raskauden aikana käytettäviä masennuslääkkeitä, mutta niiden turvallisuus on kyseenalaistettu joissain aikaisemmissa tutkimuksissa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa kaikkiaan noin 37 000 lasta oli altistunut serotoniinin takaisinoton estäjille alkuraskaudesta, ja heistä 3,7 prosentilla todettiin synnynnäinen epämuodostuma. Verrokkivauvoista, joiden äidit eivät olleet käyttäneet serotoniinilääkkeitä, synnynnäisiä epämuodostumia oli 3,1 prosentilla. Lääkkeille altistuneilla oli siis hieman enemmän epämuodostumia.

Tulokset kuitenkin muuttuivat, kun analyysi rajattiin lapsiin, joiden sisarus ei ollut altistunut SSRI-lääkkeille raskauden aikana. Tällöin epämuodostumien riski putosi muiden lasten tasolle. Näin ollen lääkitysten sijaan yhteydet johtuvat todennäköisesti jostain perheeseen, perimään tai elintapoihin liittyvästä seikasta.

Myöskään venlafaksiini, joka kuuluu serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiin, ei lisännyt epämuodostumia. Havainto on tervetullut, sillä venlafaksiinia käytetään usein SSRI-lääkkeiden sijasta.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteritietoja Suomesta, Tanskasta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde:
BMJ 2015;350:h1798

Kuva:
Panthermedia

Copyright Duodecim 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.