Seura tekee kaltaisekseen – tupakoinnissakin

Tavoitteena oli selvittää, miten käsitykset kaveripiirin tupakoinnista vaikuttavat tupakointitottumuksiin.

Aikaisemmin Yhdysvalloissa tehdyistä tutkimuksista tiedetään, että nuorisolla on tapana yliarvioida ikätoveriensa tupakointia. Sosiaalisilla normeilla saattaa olla vaikutusta omiin tupakointitapoihin. Euroopan unionin rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin nuorten tupakointia seitsemässä maassa.

Tutkimuksen alkukyselyyn vastasi 4 482 nuorta, heistä 71 prosenttia tyttöjä. Tavoitteena oli vertailla nuorten omaa tupakointia ja käsityksiä lähipiirin tupakoinnista sekä selvittää, miten käsitykset kaveripiirin tupakoinnista vaikuttavat tupakointitottumuksiin.

Kaikissa tutkimusmaissa suurin osa nuorista arvioi ikätoverien tupakoivan enemmän kuin mitä itse tupakoivat. Ne vastaajat, jotka arvioivat yli puolen lähipiiristä tupakoineen kahden edeltäneen kuukauden aikana, tupakoivat useammin itsekin. Jos vastaaja arvioi, että suurin osa lähipiiristä hyväksyy tupakoinnin, omakin asenne tupakointiin oli useammin hyväksyvä.

Tutkijoiden päätelmänä on, että havaitut sosiaaliset normit ennustavat hyvin sekä nuorten tupakointitottumuksia että asenteita tupakointia kohtaan. Näihin käsityksiin ja sosiaalisiin normeihin vaikuttamalla saattaisi voida vähentää nuorten tupakointia.

Kuva:
Nyt on pakko kysyä: Onko tupakointi haitallisempaa kuin nuuskaaminen?
Nyt on pakko kysyä: Mitä sähkötupakasta tiedetään varmasti?
Tupakkalait vähentävät nuorten tupakointia ja aloittamista
Tupakointi tuhoaa nuorten hampaat
Tupakka edelleen huomattava syöpäkuolemien aiheuttaja

Lähde:
Pischke CR, Helmer SM, McAlaney J ym. Normative misperceptions of tobacco use among university students in seven European countries: Baseline findings of the ’Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug usE’ study. Addictive Behaviors 2015;51:158–64.

Kirjoittanut:
Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 38/15.