Sidonnaisuudet julkisiksi

Lääkeyhtiöt julkistavat tiedot lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille myöntämistään etuuksista toukokuun lopussa. Lääkäriliitto pitää avoimuutta hyvänä asiana.

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä pyritään varmistamaan toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Julkistaminen ulottuu toimintamallina koko Euroopan alueelle. Se velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä. Suomessa julkistamispäivä on 31. toukokuuta. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat tuolloin tiedot omilla kotisivuillaan. Lääketeollisuus ry puolestaan kokoaa omille verkkosivuilleen linkit em. sivuille.

Tiedot julkistetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Julkaistavat tiedot koskevat vuonna 2015 tehtyä yhteistyötä. Käytännöstä tulee pysyvä – vuosittain julkaistaan aina edellisen vuoden tiedot.

Tiedot lääkeyritysten verkkosivuille

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten julkaisemat taulukkomuotoiset raportit sisältävät tietoja sekä terveydenhuollon organisaatioista että yksittäisistä terveydenhuollon ammattilaisista, kuten lääkäreistä.

Pääsääntönä on julkistaminen yksilötasolla eli palkkioita tai muita etuuksia saaneen henkilön nimellä. Tiedot julkaistaan nimellä kuitenkin vain, jos henkilö on antanut siihen kirjallisen suostumuksen. Muuten tiedot julkaistaan ilman nimeä.

Ilmoitettavia tietoja ovat koulutusten järjestämisen tukeminen, rekisteröintimaksut koulutustilaisuuksissa tai kongresseissa, matka- ja majoituskustannukset sekä näyttelypaikkavuokrat tai mainostilan ostaminen. Rekisteristä ilmenevät myös palkkiot puhujille ja kouluttajille sekä koulutusmateriaalin suunnittelun tai tuottamisen tukeminen.

Avoimuus lisää luottamusta

Lääkäriliitto pitää läpinäkyvyyden lisäämistä myönteisenä. Liiton Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohjeessa todetaan, että avoimuus ja pyrkimys riippumattomuuteen ovat tärkeitä lääkärien ja yritysten välisessä yhteistyössä, jotta luottamus lääkäriin potilaan hoitajana ja oikeudenmukaisena yhteiskunnallisena toimijana ei vaarannu.

Kirjoittaja: Sari Kosonen
Viestinnän asiantuntija

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 16/2016.