Skype-yhteys ei riitä etälääkärin lausuntoon

Kela vastaanottaa yhä enemmän lääkärinlausuntoja, joissa psykiatrit ovat tavanneet potilaansa pelkästään virtuaalisesti.

Kela vastaanottaa yhä enemmän lääkärinlausuntoja, joissa psykiatrit ovat tavanneet potilaansa pelkästään virtuaalisesti. Kela on pyytänyt Valviraa linjaamaan etäpsykiatrian edellytyksiä oman työnsä tueksi. Ensimmäiseksi on tartuttu työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin.

– Etälääketieteessä on suuret poten­tiaaliset edut, sillä se ratkaisee väli­matkojen ongelmia ja säästää matkakustannuksia, ­aikaa ja vaivaa. Kelassa on haluttu selvittää asiaa t­ar­kemmin, Kelan asian­tun­tijalääkäri Heikki Palomäki kertoo.

Valviran näkemyksen mukaan videoteitse tehtävään potilaan psykiatriseen työkyky- tai kuntoutusarvioon tarvitaan potilaan suostumus, joka on kirjattava potilasasiakirjoihin ja lausuntoon. ­Videoyhteyden pitää olla riittävän korkeatasoinen ja suojattu, pelkkä Skype-yhteys ei ole asianmukainen. Potilaan on oltava jonkin terveydenhuollon yksikön tiloissa, tukenaan terveydenhuollon ammattihenkilö. Kotonaan potilas ei voi olla, kun kysymys on perusteellisesta ­arvioinnista.

Somaattinen 
perustutkimus tarvitaan

Lääkärillä pitää olla potilaastaan tietoja muutenkin kuin videoteitse saatuna, esimerkiksi potilasasiakirjatietoja tai ­potilaan tavanomaisesti tutkineelta lääkäriltä saatuja tietoja. Jonkun lääkärin on täytynyt tehdä potilaalle riittävän ajankohtainen somaattinen perustutkimus. Erityisesti potilaan päihteiden käyttöä ja psykomotoriikkaa koskevia havaintoja on vaikea tehdä videoyhteyden välityksellä.

Videoyhteyden välityksellä tehty psykiatrin tutkimus on siis pätevä, kunhan yhteyksien tietoturvasta, koottavan tiedon luotettavuudesta ja potilasturvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti.

– Valviralla ei ole lähtökohtaisesti mitään telelääketiedettä vastaan. Monissa tilanteissa se monipuolistaa palvelun­tarjontaa ja tuo asiantuntemusta seuduille, joille on vaikea saada lääkäreitä, selvittää ryhmäpäällikkö Markus Henriksson Valviran terveydenhuollon valvontaosastolta.

Aiemmin Valvira on linjannut, ettei videoyhteyttä voi käyttää lääkärin julkisen vallan käyttöön liittyvissä tilanteissa, kuten potilaan ottamiseksi tarkkailuun mielenterveyslain nojalla.

Millä ehdoilla etäpsykoterapiaa?

Kela aikoo selvittää myös, millä edellytyksillä se voisi maksaa korvauksia erilaisten etälääketieteen sovellusten käytöstä.

– Tänä syksynä fokukseen otetaan psykoterapia. Tarkastelemme, voidaanko määritellä edellytyksiä, joiden perusteella etäpsykoterapeutin vastaanotoista maksettaisiin korvauksia, Heikki Palomäki kertoo.

Tämä parantaisi syrjäseuduilla asu­vien mahdollisuuksia päästä psykoterapiaan.

Aluehallintoylilääkäri Hannele Havangan vastuualueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa etäyhteyksiä käytetään paljon. Havangan käsityksen mukaan ne ovat arkinen osa terveydenhuollon toimintaa Pohjois-Suomessa ja puitteet ovat Valviran edellyttämässä kunnossa.

– Olen ollut aluehallintoylilääkärinä kahdeksan vuotta, eikä koko aikana ole tullut yhtään kantelua, joka olisi liittynyt etälääketieteeseen, hän kertoo.

Psykiatrian lisäksi etäyhteyksiä käytetään esimerkiksi radiologiassa, ihotautien alalla sekä pitkäaikaissairauksien kuten diabeteksen hoidossa. Etäyhteydet ovat käytössä myös lääkärien välisessä konsultoinnissa.

Anne Seppänen
toimittaja

Kuva Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/13.