Soininvaara: THL uudistettava, Fimea Helsinkiin

Osmo Soininvaaran selvitys STM:lle ehdottaa myös perustettavaksi uutta maakuntien sosiaali- ja terveyslaitosta viidelle yliopistopaikkakunnalle.

Sosiaali- ja terveysalan laitosten tilannetta sote-uudistuksen yhteydessä selvittänyt Osmo Soininvaara (vihr.) esittää muun muassa, että Fimean päätoimipaikan tulisi sijaita Helsingissä, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskuksen yhdistettäisiin ja uuden tutkimuslaitoksen Masoten perustamista.

Hän ehdottaa myös uudenlaista Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, jossa kehitettäisiin käytäntöjä, jotka toisivat THL:n tutkimuksen lähemmäs päätöksentekoa. Tutkimuksen tulisi vaikuttaa päätöksentekoon ja päätöksenteon ongelmien tulisi puolestaan näkyä tutkimuksen suuntautumisessa. Terveyden edistämistä koskevan tiedon tuottamista ja sen jalkauttamista tulisi myös tehostaa.

THL:n tarvitsee myös Soininvaaran mukaan enemmän talouden asiantuntemusta, koska sote-uudistuksen tavoitteena on taittaa kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla. Soininvaara näkisi mieluusti, että THL lisäisi yhteydenpitoa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja akateemisten taloustutkijoiden kanssa.

Hänen mukaansa THL:n taloudellista itsenäisyyttä tulisi myös lisätä, niin että se voisi toimia liikelaitoksen tavoin nykyisen lainsäädännön puitteissa. Hän esittää, että THL:n tulee voida tarjota kunnille ja maakunnille esimerkiksi maksullisia konsulttipalveluja.

Jotain uutta ja vanhaa

Soininvaara ehdottaa myös perustettavaksi maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimuslaitosta Masotea. Masote tuottaisi tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Laitoksen toiminnot sijaitsisivat viidellä yliopistopaikkakunnalla Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Helsingissä THL:n kanssa samassa talossa. Laitokselle tulisi valtakunnallinen johto.

Työterveyslaitoksen Soininvaara siirtäisi selkeämmin työmarkkinajärjestöjen vastuulle. Hän yhdistäisi Työturvallisuuskeskuksen ja Työturvallisuuslaitoksen.

Lääke- ja kehittämiskeskuksen osalta hän kannattaa viimeisimmän selvitysryhmän näkemystä, jossa Fimean pääpaikka sijaitsee Helsingissä. Kuopiossa jatkettaisiin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuoltoon liittyviä tehtäviä.

– Fimea on asiantuntijaorganisaationa täysin riippuvainen avainhenkilöistään, joiden osaamista ei ole varaa menettää toimintojen siirron takia.

Soininvaaran mukaan Fimean luottamuksen täytyy säilyä, koska vain 15 prosenttia organisaation tuloista tulee valtiolta. Loput tulisivat maksullisesta toiminnasta, valtaosa ulkomaisilta lääkealan toimijoilta. Jos luottamus menetetään, johtaisi se toiminnan merkittävään supistumiseen ja viraston vaikuttavuuden heikkenemiseen EU:n lääkevalvonnassa.

Kansallisen neurokeskuksen päätoimipaikan Soininvaara sijoittaisi Kuopioon, koska kaupungin yliopistossa on jo neurotieteiden vahvaa osaamista.

Valviran tehtävistä hän siirtäisi valtaosan uuteen valvontavirastoon, jota hallitus on kaavaillut osana aluehallintouudistusta. Samalla toiminnan päällekkäisyys aluehallintovirastojen kanssa tulisi purkaa. Yhden katon alla toimiminen vahvistaisi Soininvaaran mukaan sosiaali- ja terveysalan valvontaa ja asiantuntemusta.

Soininvaara luovutti selvitysraporttinsa keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Kirjoittaja: Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Jukka Uotila

Lue myös Lääkärilehden artikkelit:

Sote-valvontavirasto etenee

Lääkärijärjestöt vastustavat valvonnan siirtämistä

THL yrittää sopeutua pienempiin resursseihin

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.