Sote-uudistuksen pelätään heikentävän palveluita

Sote-uudistuksen pelätään heikentävän palveluita Kuva 1 / 1

Enemmistö suomalaisista uskoo sote-uudistuksen johtavan palveluiden huonontumiseen, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön 2013 Ilmapuntari-tutkimuksesta.

Kansalaiset antavat sote-uudistuksen tähänastiselle toteutukselle keskiarvosanan 5,7. Nelosen sote-uudistukselle antoi peräti 21 prosenttia vastaajista.

Tutkimuksen mukaan vain kuudennes (16 %) väestöstä otaksuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden paranevan. Enemmistö (59 %) uskoo, että palvelut heikkenevät nykyisestä.

Sote-uudistusta kiinnostuneina seuranneet kansalaiset antoivat uudistuksen tähänastiselle toteutukselle heikomman arvosanan (5,5) kuin ne, joita uudistus ei kiinnosta (5,9). Hallituspuolueiden kannattajat antoivat keskimäärin arvosanaksi kuutosen ja oppositiopuolueiden kannattajat viitosen.

Valtaosa tyytyväisiä saamaansa hoitoon

Kunnallisia ja yksityisiä terveydenhuoltopalveluita viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiltä tiedusteltiin tyytyväisyyttä heidän saamaansa hoitoon. Valtaosa ilmoitti olevansa vähintäänkin melko tyytyväisiä palvelut tuottaneesta organisaatiosta riippumatta. Yksityisiä palveluja ensisijaisesti käyttäneet olivat hieman tyytyväisempiä kuin kunnallisia palveluita käyttäneet.

Nuoret ikäluokat luottavat tutkimuksen mukaan keskimääräistä enemmän yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Ylemmät sosiaaliryhmät ja korkeasti koulutetut näkevät, että etenkin yksityisellä puolella saa hyvää hoitoa. Työväestöön kuuluvien ja vähemmän koulutettujen keskuudessa usko hyvään hoitoon horjuu palveluntuottajasta riippumatta.

Vanhusten hoivaa pidetään puutteellisena

Vanhusten hoivan puutteet nousivat tutkimuksessa esiin. Vain 27 prosenttia vastanneista uskoi vanhustenhuollon olevan kohdallaan. Selvä enemmistö (64 %) torjui näkemyksen, jonka mukaan vanhuksista huolehdittaisiin hyvin.

Ikääntyneet uskoivat muita lujemmin siihen, että vanhuksista välitetään tai heitä hoidetaan hyvin. Keskimäärin enemmän epäilyksiä asiaa kohtaan ilmeni 50–59-vuotiailla.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla kesäkuussa 2013. Haastatteluja tehtiin yhteensä 948. Vastaajat edustavat maamme 18–75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy.

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Ministeri Risikko: Sote-ala tarvitsee maahanmuuttajien työpanosta
Sote-epäselvyys häiritsee jo käytännön työtä

Oletko jo lukenut nämä?