Soten uudistaminen siirtyy maakuntiin

Sotelakipaketti julkistetaan kesäkuun loppuun mennessä. Samalla saadaan tietoa valinnanvapauden linjauksista.

Kunhan hallitus saa sotelakinsa säädettyä, alkaa totinen työ Suomen maakunnissa.

Näin lupasivat perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja alivaltiosihteeri Tuomas Pyösti Tampereella järjestetyssä sote-uudistuksen kutsuseminaarissa maanantaina.

Sotelakipaketti, jossa esitetään muutoksia 25 lakiin, aiotaan julkistaa kesäkuun loppuun mennessä.

Samalla julkistetaan myös valinnanvapauslainsäädännön valmistelulinjaukset sekä laskelmat siitä, kuinka uudistus vaikuttaa kunkin kunnan talouteen.

– Valinnanvapauden piiriin tulevat perustason palvelut ja soveltuvin osin erityistason palvelut, Rehula valotti.

Sotelakipaketti ehtinee lausuntokierrokselle syksyllä, valinnanvapauslainsäädäntöä koskevat esitykset marraskuussa. Järjestämislainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa 2017. Järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

Sote pois kunnilta

Kun lait on saatu säädettyä, on maakuntien naisten ja miesten vuoro ryhtyä valmistelutyöhön.

– Tulossa on puitelainsäädäntö. Se luo puitteet, mutta käytännön toiminta on pitkälti maakunnallisen ja kunnallisen suunnittelun tulosta. Konkreettiset mallinnukset löytyvät yhdessä tekemällä, Pyösti kertoi.

Sosiaali- ja terveydenhuolto irrotetaan kuntapohjasta niin, ettei vuonna 2019 enää yhdenkään kunnan budjetissa ole euroakaan varattu sotea varten, vakuutti Rehula.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy maakunnille, joissa ylin päättävä elin on vaaleilla valittu maakuntavaltuusto.

Maakunnan palveluja voivat tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita.

Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta vastaa maakunnan palvelulaitos, jonka viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä.

Kunnan rooli on olla hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä esimerkiksi liikuntatoimen, kaavoituksen ja opetustoimen kautta.

– Meidän täytyy luopua siitä ajattelusta, että hyvinvointi ja terveys syntyisivät vain sotepalveluissa. Ne syntyvät hyvän arkiympäristön ja arjen rakentamisesta, ja tämä on kunnan rooli, Pöysti sanoi.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä