Suomeen on tulossa istumissuositukset

”Suosituksissa tarjotaan eri ikäryhmille keinoja istumisen vähentämiseksi päivän aikana.”

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva asiantuntijatyöryhmä valmistelee parhaillaan Suomeen istumissuosituksia. Suositukset on tarkoitus julkistaa parin kuukauden kuluessa.

Mistä tässä työssä on kyse, ylitarkastaja Mari Miettinen STM:stä?

– Suosituksissa tarjotaan eri ikäryhmille keinoja istumisen vähentämiseksi päivän aikana. Niissä neuvotaan, miten esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla tai vapaa-ajalla voidaan vähentää istumista.

– Suositukset määrittelevät myös enimmäisajan yhtäjaksoiseen istumiseen, mutta sitä enemmän niissä painotetaan istumisen tauottamista, vaihtelevien asentojen käyttöä ja arjen liikkumisen lisäämistä.

Mihin suositukset perustuvat?

– Ne perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Viime aikoina on tullut paljon tutkimusta siitä, että istuminen on haitallista terveydelle. Työryhmässä on mukana alan parhaat suomalaisasiantuntijat.

– Suomalaisten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, joten arkiliikuntaa tarvitaan lisää.

Mikä on suositusten tavoitteena? Tulisiko esimerkiksi lääkärien vastaanotot pitää jatkossa seisten?

– Tavoitteena on saada ihmisten arki muuttumaan. Ihmiset viettävät ison osan päivästään töissä tai koulussa, joten organisaatiot ja niiden toimintakulttuurit ovat tärkeässä roolissa. Suositusten lisäksi tarvitaan paljon tiedottamista ja esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnan kouluttamista.

– Lääkärit käyttävät varmasti työssään vaihtelevia asentoja jo nyt, mutta lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa siinä, että he pystyvät kannustamaan ihmisiä liikkeelle ja vähentämään istumista. Toivottavasti tämä kannustus myös lisääntyy jatkossa.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.