Istumisen vähentäminen tunnilla vaikuttaa elintapasairauksien riskitekijöihin

Edullisia muutoksia näkyi kolmen kuukauden seurannan aikana.

Adobe/AOP

Päivittäisen istumisen vähentämisellä on edullisia vaikutuksia tyypin 2 diabeteksen ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, selviää Turun valtakunnallisen PET-keskuksen ja UKK-instituutin yhteisestä interventiotutkimuksesta.

Tutkimuksessa verrattiin kahta ryhmää kolmen kuukauden ajan. Koeryhmä vähensi istumista 50 minuutilla päivässä lisäämällä kevyttä liikuskelua. Verrokkiryhmä jatkoi normaalia, paljon istumista sisältävää elämäntapaansa. Tutkittavat olivat vähän liikkuvia työikäisiä aikuisia, joilla on kohonnut riski sairastua.

Molempien ryhmien istumista seurattiin liikemittareilla koko tutkimusjakson ajan. Tutkijat havaitsivat koeryhmässä positiivisia muutoksia verensokerin säätelyyn, insuliiniherkkyyteen ja maksan terveyteen liittyvissä muuttujissa.

Lue lisää: Triglyseridit koholla?

Pelkkä istumisen vähentäminen ei todennäköisesti kuitenkaan riitä kokonaan ehkäisemään diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautisairauksien puhkeamista, mikäli henkilöllä on monia riskitekijöitä. Tohtorikoulutettava Taru Garthwaite Turun yliopistosta arvelee tiedotteen mukaan, että vähentäminen saattaa siinäkin tapauksessa hidastaa sairauksien kehittymistä. Suurempia hyötyjä on kuitenkin saavutettavissa lisäämällä lisäksi liikunnan määrää tai intensiteettiä.

Istumisen korvaamisesta kevyellä liikunnalla hyötyvät todennäköisesti eniten ne, joilla liikuntasuositukset (2,5 tuntia reipasta liikuntaa viikossa) eivät täyty.

Tutkimus on julkaistu Journal of Science and Medicine in Sport -lehdessä 7. huhtikuuta.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.