Suomen nuoriso raitistuu

Suomalaiset nuoret tupakoivat, käyttävät alkoholia ja juovat itsensä humalaan entistä harvemmin.

Suomalaiset nuoret tupakoivat, käyttävät alkoholia ja juovat itsensä humalaan entistä harvemmin. Sen sijaan nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet. Alle 13-vuotiaiden arkeen tupakka ja alkoholi eivät poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu, kertoo Nuorten terveystapatutkimus 2015.

16–18-vuotiaista pojista tupakoi päivittäin 14 % ja tytöistä 13 %. Vuonna 2001 sekä pojista että tytöistä tupakoi päivittäin vielä 31 %. 14-vuotiaista tupakointia oli kokeillut vain joka viides, kun vuonna 2001 kokeilijoita oli yli puolet. Luvut kertovat, että vuonna 2001 asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä 16–18-vuotiaista tupakoisi alle 15 %, on saavutettu

Sen sijaan nuuskan kokeilut ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eniten nuuskaa käyttävät ja kokeilevat 18-vuotiaat pojat. Kun nuuska otetaan mukaan, päivittäin tupakkatuotteita käyttää 16–18-vuotiaista pojista 18 % ja tytöistä 14 %.

Tupakkatuotteiden esilläpitokielto ja tiukentunut ikärajavalvonta purevat: Noin kolmannes nuorista on nähnyt tupakkatuotteita esillä kaupoissa, kioskeissa tai huoltoasemilla, kun osuus vuonna 2013 oli vielä yli kaksi kolmasosaa. Myös alaikäisten tupakkaostot kioskeista, kaupoista ja huoltoasemilta ovat vähentyneet.

Sen sijaan sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet, mutta niitä käyttää päivittäin lähinnä pieni osa 18-vuotiaista (3,5 % pojat, 0,6 % tytöt). Sähkösavukkeen kokeilijoista ja käyttäjistä noin puolet käyttää sähkösavukkeissa nikotiinipitoisia nesteitä.

Juominen vähenee

Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt 2000-luvun alusta lähtien. Tiheään eli vähintään kerran viikossa alkoholia juovien osuus pieneni vuoden 2009 jälkeen ja kehitys on jatkunut myönteisenä kahden viime vuoden aikana. Myös 18-vuotiaat pojat ovat vähentäneet alkoholin käyttöä ja humalajuomista. Sen sijaan näyttää siltä, että vuosia jatkunut 18-vuotiaiden tyttöjen juomisen väheneminen on pysähtynyt.

Alkoholimainoksia nähneiden nuorten osuus pieneni 73 %:sta 66 %:iin vuosien 2013 ja 2015 välillä. Televisiossa mainoksia nähneiden osuus laski 60 %:sta 44 %:iin ja myös sanoma- ja aikakauslehdissä nuoret havaitsivat mainoksia aiempaa vähemmän. Eniten mainoksia nuoret näkivät internetissä ja televisiossa. Alkoholimainontaa rajoittava alkoholilain muutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta lukien.

Nuorten terveystapatutkimukseen vastasi 7 412 iältään 12–18-vuotiasta nuorta. Tampereen yliopiston tekemä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien.

Lähde:
Nuorten terveystapatutkimus 2015, Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2015

Kuva: Panthermedia