Suomi on saattohoidossa Pohjoismaiden heikoin

Saattohoidon tilaa eri puolilla maailmaan on selvitetty 80 maan vertailussa. Suomi on sijalla 20.

Saattohoidon tilaa eri puolilla maailmaan on selvitetty 80 maan vertailussa. Suomi on sijalla 20. Ykkösenä vertailussa oli Britannia.

The Economist Intelligence Unit toteutti saattohoitovertailunsa nyt toista kertaa. Edellisen kerran vertailu tehtiin 2010 suppeampana. Tuolloin Suomi oli sijalla 28.

Hyvää laatua ja kohtuulliset kustannukset

Lue lisää: Anna sen kuolla

Vertailussa maita pisteytettiin erilaisten kategorioiden mukaan.

Suomi oli sijalla 28, kun vertailtiin saattohoidon saatavuutta. Sija perustuu arvioon siitä, kuinka suurelle osalle kuolevia potilaita maan saattohoitoresurssit riittäisivät. Arvion mukaan Suomessa 10,2 prosenttia kuolevista voisi päästä saattohoitoon. Tässä vertailussa parhaiten pärjänneessä Itävallassa vastaava osuus on 63,6 prosenttia.

Suomessa arvioidaan olevan riittävä määrä palliatiiviseen hoitoon erikoistuneita lääkäreitä ja hoitajia, mutta liian vähän palliatiivista hoitoa tuntevia psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä.

Suomi pärjäsi hyvin, kun verrattiin hoidon kustannuksia potilaalle. Hoidon laadussa Suomi päätyi sijalle 15. Laatua arvioitiin esimerkiksi sen mukaan, miten hyvin kivunlievitystä oli saatavilla, saiko potilas ja hänen lähipiirinsä psykososiaalista tukea ja oliko maalla linjausta elvyttämiskiellon käyttämisestä. Myös potilastyytyväisyyskyselyitä käytettiin arviossa mukana.

Vertailussa selvitettiin myös suuren yleisön sitoutumista palliatiiviseen hoitoon. Vertailun mukaan Suomessa suuri yleisö ymmärtää ja tuntee palliatiivisen hoidon kohtuullisesti. Palliatiivisesta hoidosta on saatavissa rajatusti tietoa. Parantamisen varaa olisi.

Mongoliassa yhden hengen ponnistus

Useimmat vertailussa hyvin pärjänneet maat olivat rikkaita. Poikkeuksiakin oli - esimerkiksi Panama, sijalla 31, on rakentanut palliatiivista hoitoa osaksi perusterveydenhuoltoa. Mongoliassa, sijalla 28, saattohoidon saatavuus ja osaaminen ovat kasvaneet nopeasti yhden naisen ponnistusten ansiosta. Ugandassa, sijalla 35, opioidien saatavuuden parantaminen on kohentanut saattohoidon tilaa.

Asennemuutosta kaivataan

Vertailussa huomautetaan, että tällä hetkellä jopa parhaiten vertailussa sijoittuneet maat kykenevät vain vaivoin tarjoamaan riittävästi palliatiivista hoitoa kaikille sitä tarvitseville kansalaisilleen. Asennemuutosta kaivataan. Palliatiivinen hoito nähdään tällä hetkellä liikaa kuluna, vaikka siitä on todettu seuraavan myös säästöjä esimerkiksi sairaalajaksojen lyhenemisen ja päivystyskäyntien vähenemisen myötä.

Muista Pohjoismaista Norja sijoittui vertailussa sijalle 13, Ruotsi sijalle 16 ja Tanska sijalle 19.

Lue myös:
Voisiko Suomessakin kuolla kotona?
Neljä katsetta kuolemaan
Kuolemasta pitää puhua
Aika ja paikka kuolla

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.