Suomi ottaa imetysoppia maailmalta

Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatti on tällä hetkellä vasta neljällä suomalaisella synnytyssairaalalla, kun maailmassa sertifikaatin on saanut yli 22 000 sairaalaa 157:ssä eri maassa.

Äidin hoivaa ja läheisyyttä korostavaa imetysohjelmaa eli vauvamyönteisyysohjelmaa käytetään muualla maailmassa synnytysosastoilla, vastasyntyneiden osastoilla ja neuvoloissa. Nyt ohjelmaa suunnitellaan myös Suomen neuvoloille.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Unicef käynnistivät vauvamyönteisyysohjelman vuonna 1991. Se on alun perin tarkoitettu synnytyssairaaloille, mutta 2000-luvulla sitä on alettu soveltaa myös vastasyntyneiden osastoilla ja neuvoloissa. Jotta imetys onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tulee imetysohjauksen olla yhtenäistä raskaudesta vierotukseen asti.

Koska ennenaikaisesti syntyneet tai sairaat vastasyntyneet hyötyvät eniten äidinmaidosta, pohjoismainen työryhmä on kehittänyt vauvamyönteisyysohjelman sovelluksen myös vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastoille. Siinä keskeisenä hoitokäytäntönä on kenguruhoito, jossa vauvaa hoidetaan ihokontaktissa äidin tai isän paljaalla rinnalla. Sen on todettu edistävän vauvan hyvinvointia ja imetyksen käynnistymistä.

Suomi muiden Pohjoismaiden perässä

Vauvamyönteisyysohjelma keskeinen sisältö on ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen”, jossa määritellään imetystä tukevat hoitokäytännöt. Ohjelma korostaa äidin ja lapsen oikeutta olla yhdessä sekä riittävää ohjausta imetyksen opetteluvaiheessa.

Jos sairaala pystyy toteuttamaan kaikki askeleet, se voi saada Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatin. Maailmassa on yli 22 000 sertifikaatin saanutta synnytyssairaalaa 157:ssä eri maassa.

Suomalaiset synnytyssairaalat ovat ottaneet vauvamyönteisyysohjelman käyttöön muita Pohjoismaita hitaammin. Tästä saattavat johtua Suomen muita Pohjoismaita matalammat täysimetysluvut.

Useat synnytyssairaalat ovat alkaneet kehittää hoitokäytäntöjään ohjelman mukaisiksi vasta, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman vuonna 2009.

Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatti on tällä hetkellä neljällä suomalaisella synnytyssairaalalla: Keski-Suomen keskussairaalalla, Vammalan ja Salon aluesairaaloilla sekä Kätilöopiston sairaalalla.

Kymmenkunta synnytyssairaalaa suunnittelee sertifikaatin hakemista vuoteen 2020 mennessä.

Lähde ja lisätietoja: THL

Kuva: Pixmac