Suurin osa lasten virusperäisistä sairaalainfektioista ilmenee vasta kotona

Sairaalainfektion riskiä lisää lapsen nuorempi ikä, pidempi sairaalassaoloaika ja hoito samassa huoneessa muiden potilaiden kanssa.

LL Sohvi Kinnulan väitöstutkimuksessa todettiin, että lapsista 5,8–17 prosenttia sai sairaalassa uuden, virusperäiseksi sopivan infektion. Erityisesti ripulitaudit levisivät herkästi lasten keskuudessa. Suurin osa sairaalainfektioista (65–93 prosenttia) tuli ilmi vasta kotona. Sairaalaperäisiksi tartunnoiksi laskettiin infektiot, joissa oireet alkoivat kolmen vuorokauden sisällä sairaalasta kotiutuksen jälkeen. Sairaalainfektioiden määrä oli pienin osastoilla, joissa suurin osa potilaista hoidettiin yhden hengen huoneissa. Sairaalainfektion riskiä lisäsi lapsen nuorempi ikä, pidempi sairaalassaoloaika ja hoito samassa huoneessa muiden potilaiden kanssa.

Tutkimusaineisto kerättiin Oulun yliopistollisen sairaalan lasten infektiotautien osastolla vuosina 2001–2003 ja 2005–2007, Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenosastolla vuosina 2006–2008 ja Sveitsissä Baselin yliopistollisen sairaalan kahdella lastentautien osastolla vuosina 2004–2006. Tutkimusaikana näillä osastoilla hoidettiin 7 046 lasta. Lapsia seurattiin hoidon aikana ja tieto uusista infektiotaudin oireista kerättiin vanhemmilta kyselylomakkeilla 1–2 viikon kuluttua sairaalasta pääsyn jälkeen.

Alkoholipitoiset käsihuuhteet turvallisia lapsille

Sairaalan lastentautien osastojen lisäksi virukset leviävät herkästi myös muissa lapsiryhmissä, kuten päiväkodeissa. Sairaaloissa ja useissa päiväkodeissa on käytössä alkoholipitoinen käsihuuhde, joka ehkäisee virusten leviämistä. Väitöstutkimuksen mukaan alkoholipitoisen käsihuuhteen käyttö on turvallista lapsilla huolimatta lukuisista limakalvokontakteista käsien ja silmien, nenän tai suun välillä käsihuuhteen käytön jälkeen. Alkoholin imeytymistä käsihuuhteen käytön jälkeen tutkittiin lapsilla alkometria käyttäen kahdessa oululaisessa päiväkodissa. Mittauksissa ei todettu alkoholin imeytymistä ja alkoholikäsihuuhteiden käyttö todettiin turvalliseksi.

LL Sohvi Kinnulan väitöskirja "Hospital-associated infections and the safety of alcohol hand gels in children (Sairaalainfektiot ja alkoholikäsihuuhteiden turvallisuus lapsilla)" tarkastetaan 14.9. klo 12 Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Kuva: Pixmac