Sydänleikkauksen jälkeinen kova kipu yllätti potilaat

Sydänleikkauksen jälkeisen kivun voimakkuus saattaa yllättää potilaat. LL Pasi Lahtisen anestesiologian väitöstutkimuksessa kävi myös ilmi, että kova kipu heti ohitusleikkauksen jälkeen lisäsi kroonisen kivun riskiä.

Sydänleikkauksen jälkeisen kivun voimakkuus saattaa yllättää potilaat. LL Pasi Lahtisen anestesiologian väitöstutkimuksessa kävi myös ilmi, että kova kipu heti ohitusleikkauksen jälkeen lisäsi kroonisen kivun riskiä. Väitöksen mukaan potilaiden leikkauksen jälkeen kokema kipu oli kovempaa kuin mitä he olivat valmiit hyväksymään ennen leikkausta.

Tutkimuksessa oli mukana lähes 500 sepelvaltimo-ohitusleikkauspotilasta. Tutkimuksessa selvitettiin kyselykaavakkein potilaiden odotuksia ja kokemuksia akuutista sekä pitkäaikaisesta sydänleikkauksen jälkeisestä kivusta. Lisäksi tutkimus selvitti tiettyjen lääkeaineiden tehoa sydänleikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa. Tutkimus tarkasteli myös leikkauksen aikana annosteltavan lyhytvaikutteisen kipulääkkeen, remifentaniilin, vaikutusta leikkauksen jälkeiseen kipuun.

Leikkauksen jälkeinen akuutti kipu oli kovaa puolella potilaista levossa, 80 prosentilla yskiessä ja 60 prosentilla liikkuessa. Vuoden kuluttua ohitusleikkauksesta lievää kipua oli tutkimuksen perusteella joka seitsemännellä potilaalla levossa, mutta vain kolmella prosentilla potilaista kipu oli kovaa.

Laskimonsisäisesti annettava parasetamolilääkitys vähensi potilaiden vahvemman kipulääkityksen tarvetta viidenneksellä heti leikkauksen jälkeisenä päivänä, mutta se ei vähentänyt leikkauksen jälkeistä kipua tai vahvempien kipulääkkeiden haittavaikutuksia.

Tutkimuksen mukaan myöskään ketamiinilääkitys ei vähentänyt leikkauksen jälkeistä kipua, mutta se vähensi vahvemman kipulääkityksen tarvetta ja lisäsi potilaiden tyytyväisyyttä kivunhoitoon. Ketamiini aiheutti haittavaikutuksena harhanäkyjä muutamalle potilaalle.

LL Pasi Lahtisen väitöskirja tarkastetaan perjantaina 12. lokakuuta 2012 Itä-Suomen yliopistossa.

Kuva: Panthermedia