Sydänpotilaiden vieroitus tupakasta unohtuu

Tupakoinnin lopettamisesta seurasi merkittävää hyötyä potilaille: kuoleman riski pieneni 51 % ja kaikki sydäntapahtumat vähenivät 39 % verrattuna potilaisiin, jotka jatkoivat tupakointia.

Lääkärien tehtävä on kysyä potilaalta tupakoinnista sekä kannustaa sen lopettamiseen. Kardiologisten potilaiden ­kohdalla se on eräs tärkeimmistä inter­­ventioista. Brittitutkimuksen mukaan sydänpotilaat saavat tähän kuitenkin vain niukasti tukea.

Tutkijat selvittivät vuosina 2002–2009, miten akuuttia koronaarioireyhtymää sairastavien potilaiden (n = 4 834) vieroitus tupakasta toteutuu ja miten tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa ennusteeseen. Potilailla oli troponiinipäästö, kun he joutuivat akuutisti sairaalaan. Heistä 20 % tupakoi; tupakoimattomien ja tupakoivien ryhmät eivät poikenneet toisistaan. Tupakasta vieroitusta tarjottiin kolmen kuukauden sisällä kotiuttamisesta vain harvoille: 10 % sai tukea ja 15 % sai lääkehoitoa, eli 75 % ei saanut mitään. Potilaista 33 % pääsi tupakasta eroon.

Tupakoinnin lopettamisesta seurasi merkittävää hyötyä potilaille: kuoleman riski pieneni 51 % ja kaikki sydäntapahtumat (MACE eli major adverse cardiac event) vähenivät 39 % verrattuna potilaisiin, jotka jatkoivat tupakointia.

On hyvin hämmästyttävää, että akuutista sydäntapahtumasta kärsiville potilaille ei tarjota tukea ja/tai lääkehoitoa tupakoinnin lopettamiseen. Ilmeisesti kardiologeja kiinnostaa vain saada suoni pysymään auki, joten muut asiat unohtuvat, eikä yleislääkäri ei uskalla puuttua asiaan, vaikka tupakoinnin lopettaminen millä tahansa keinolla on mahdollista heti akuuttitilanteen rauhoituttua. Toivottavasti tulokset ovat näin huonoja vain Britanniassa.
Boggon R, Timmis A, Hemingway H, Raju S, Mondello Malvestiti F, Van Staa TP. Smoking cessation ­interventions following acute coronary syndrome: a missed opportunity? Eur J Prev Cardiol 2013;doi:10.1177/2047487312460517.

Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 6/14.