Synnytyksiä keskitetään kaikissa Pohjoismaissa

Ruotsissa syntyvyys on Euroopan kärkeä.

Pohjoismaissa syntyi vuonna 2016 noin 301 000 lasta, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2015.

Tiedot selviävät THL:n julkaisemista pohjoismaisista perinataalitilastoista.

Tilastojen mukaan Suomessa ja Islannissa syntyvyys vähenee, Norjassa pysyy samalla tasolla. Tanskassa ja Ruotsissa syntyvyys kasvaa. Ruotsissa syntyvyys on Euroopan kärkeä. Vuonna 2016 pohjoismaisista lapsista 40 prosenttia syntyi Ruotsissa.

Pohjoismaiset naiset hankkivat lapsia vanhempana kuin aiemmin, ja synnyttäjien keski-ikä on noussut kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2016 ensisynnyttäjien keski-ikä oli 27,2–29,1 vuotta.

Tanskassa eniten keisarileikkauksia

Keisarileikkaukset ovat yleistyneet kaikissa Pohjoismaissa viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Erityisen voimakasta osuuden nousu on ollut Tanskassa ja Norjassa. Suomessa kasvu on ollut rauhallisempaa, mutta toisaalta lähtötaso on ollut korkeampi. Vuonna 2016 Tanskassa 19,5 prosentissa synnytyksistä päädyttiin keisarileikkaukseen. Suomessa vastaava osuus oli 16,4 prosenttia. Viime vuosina keisarileikkausten osuuden nousu on kuitenkin Pohjoismaissa taittunut.

Synnytyssairaaloita on suljettu kuluneen vuosikymmenen aikana kaikissa Pohjoismaissa. Prosentuaalisesti suurinta väheneminen on ollut Islannissa. Myös Tanskassa, Norjassa ja Suomessa synnytyssairaaloiden lukumäärä on vähentynyt selkeästi. Ruotsissa lukumäärä on säilynyt tasaisempana.

Eniten synnytyksiä sairaalaa kohti on Tanskassa ja Ruotsissa. Sairaalakohtainen synnytysten määrä on kuitenkin viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut kaikissa Pohjoismaissa.

kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.