Syöpä ahdistaa myös potilaan puolisoa

Syöpään sairastumisen on ajateltu altistavan erityisesti masennukselle, mutta ahdistuneisuushäiriöiden seulonta on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Syöpäsairauksien ennuste on koko ajan parantunut, ja nykyisin noin 70 % potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista. Suurin osa potilaista ja heidän puolisoistaan toipuu syöpädiagnoosin aiheuttamasta masennuksesta parin vuoden kuluessa. Sen sijaan sekä potilaiden että heidän puolisoidensa riski sairastua ahdistuneisuushäiriöihin näyttää olevan pysyvästi suurentunut.

Brittiläinen työryhmä selvitti neljässä laajassa meta-analyysissä masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyyttä syöpäpotilailla, heidän puolisoillaan ja terveellä väestöllä syövän diagnosoimisen jälkeen. Aineistojen koko vaihteli meta-analyysien eri osissa siten, että syöpäpotilaita analysoitiin noin 50 000, heidän puolisoitaan 1 000–2 500 ja terveitä verrokkeja noin 220 000.

Syöpäpotilailla masennuksen riski oli suurempi kuin muun väestön ainoastaan ensimmäisten kahden vuoden aikana. Sen jälkeen syövästä toipuneiden masennuksen riski ei enää eronnut väestön riskistä. Potilaiden puolisoiden riski sairastua masennukseen oli samaa tasoa kuin ­potilaiden.

Sen sijaan potilaiden riski sairastua ahdistuneisuushäiriöihin oli lisääntynyt vielä kymmenen vuoden kuluttua syöpädiagnoosista. Potilaiden puolisoiden riski sairastua ahdistuneisuushäiriöihin oli jopa suurempi kuin potilaiden, ja puolisoista 40 % kärsi ahdistuneisuushäi­riöistä.

Syöpään sairastumisen on ajateltu altistavan potilasta erityisesti masennukselle, ja monet syöpäklinikat seulovatkin seurantakäynneillä masennus­oireita, mutta ahdistuneisuushäiriöiden seulonta on jäänyt vähemmälle huomiolle. Näiden tulosten perusteella ­syöpäpoliklinikoiden tai terveyskeskusten olisi hyödyllistä järjestää masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden pitkäkestoista seulontaa sekä syöpäpotilaille että heidän omaisilleen.
Mitchell AJ, Ferguson DW, Gill J, Paul J, Symonds P. Depression and anxiety in long-term cancer survivors compared with spouses and healthy controls: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol 2013;14:723–32.

Tero Taiminen
psykiatrian dosentti, osastonylilääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 34/13.