Syöpäsäätiö tukee uusien syöpähoitojen tutkimusta – esittelemme suurapurahojen saajat

Esittelemme kolme suurapurahan saanutta tutkimusta.

Syöpäsäätiö jakaa tänä vuonna syöpätutkimukseen apurahoina hieman yli 4,1 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 147 tutkijaa ja tutkimusryhmää sai Syöpäsäätiöltä apurahan 2015.

Suurimmat apurahat menevät kolmeen hankkeeseen, joiden tavoitteena on löytää nykyistä haitattomampia tapoja tuhota syöpäsolut. Ohessa esitellään suurapurahan (300 000 euroa) saaneet tutkimukset:

1. HER2-rintasyöpään etsitään tehoa lääkkeiden yhteisvaikutuksista

Professori Heikki Joensuu tutkii, miten hoidettaisiin parhaiten HER2-positiivista rintasyöpää. Tällä rintasyöpätyypillä on ollut keskimääräistä huonompi ennuste, kunnes kehitettiin vasta-aine nimeltä trastutsumabi (kauppanimeltä Herceptin).

HER2-positiivisten syöpien vakiintunut hoito on nykyisin trastutsumabi yhdistettynä solunsalpaajiin. Trastutsumabia annetaan tällöin tavallisesti 12 kuukautta. Lääkkeen ongelmana on se, että se voi rasittaa sydäntä.

– Tutkimushankkeessa etsitään liitännäishoitoa, joka on potilaan sydämen kannalta turvallisempi ja hinnaltaan halvempi kuin nykyinen hoito, sanoo professori Joensuu.

Hänen mukaansa tutkimuksen ajatuksena on antaa kolmea HER2-positiiviseen rintasyöpään hyvin tehoavaa syöpälääkettä samanaikaisesti, jolloin lääkkeiden yhteisvaikutuksena toivotaan saavutettavan erityisen hyvä teho. Samalla lääkityksen kestoa voitaisiin myös lyhentää. Mukaan otetaan noin 1 300 naista, joilta on leikattu paikallinen, HER2-positiivinen rintasyöpä. Potilaat satunnaistetaan saamaan joko suositeltua tavanomaista hoitoa tai uutta tutkittavaa hoitoa.

2. Rintasyöpäsolut voidaan ohjelmoida kuolemaan

Tutkimusjohtaja Juha Klefströmin ryhmä työskentelee lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikössä, Biomedicumissa. Ryhmä etsii geeneistä apua tehokkaisiin lääkeaineyhdistelmiin.

– Tutkimuksessa on löytynyt lääkeaineyhdistelmä, joka kykenee tehokkaasti laukaisemaan MYC- syöpägeenin virittämän solukuolemakoneiston rintasyöpäkudoksessa, Klefström kertoo.

Uudella hoitomuodolla pyritään ohjelmoimaan rintasyöpäsolut kuolemaan "oman käden" kautta. Hoito ei siis periaatteessa vahingoita terveitä soluja.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

3. Tutkimusryhmä etsii estäjää syöpää aiheuttavalle proteiinille

Professori Jukka Westermarck saa nyt toistamiseen Syöpäsäätiön suurapurahan tutkimusryhmän löytämän valkuaisaineen vaikutusten arviointiin. Työryhmän aiemmin löytämä, syöpää aiheuttava valkuaisaine CIP2A liittyy erityisesti niihin rintasyövän alalajeihin, joihin ei ole tällä hetkellä olemassa tehokasta hoitoa.

– Olemme osoittaneet että CIP2A:n poistaminen estää kokonaan tietyn rintasyövän alalajin syntymisen hiirimallissa. Olemme havainneet että CIP2A:n poistaminen herkistää rintasyöpäsolut nykyisin käytettävissä oleville hoidoille. Täten CIP2A on erittäin lupaava rintasyövän hoidon uusi kohde erityisesti niissä alalajeissa, jotka useimmiten aiheuttavat potilaan syöpäkuoleman, professori Westermarck sanoo.

Tutkimus koskee niitä mekanismeja, joilla CIP2A edistää rintasyövän kasvua ja jarruttaa hoidon tehoa. Osana tutkimussuunnitelmaa ryhmä kehittää ensimmäistä pienimolekyyylistä CIP2A:n estäjää rintasyövän hoitoon.

Lue myös:
Nyt on pakko kysyä: Mitä syöpäriskeistä pitäisi ajatella?
Osa syöpäpotilaiden kuolleisuudesta johtuu muista vakavista sairauksista
Tupakka edelleen huomattava syöpäkuolemien aiheuttaja
Syöpäpotilaiden määrä kasvaa HUS:ssa

Lähde:
Syöpäsäätiö

Kuva:
Panthermedia