Takotsubokardiomyopatian ennuste oletettua huonompi

Myös voimakkaat positiiviset elämykset voivat aiheuttaa tautikohtauksen.

Takotsubokardiomyopatia (muistuttaa taudinkuvaltaan sydäninfarktia, mutta sepelvaltimot eivät ole ahtautuneet) löydettiin Japanissa 25 vuotta sitten. Tätä sydänkohtaustyyppiä on totuttu pitämään varsin hyvänlaatuisena, mutta laajan kansainvälisen selvityksen perusteella ennuste onkin arvioitua huonompi ja tautikirjokin yllättävän laaja.

Intertak-rekisteriin kerättiin prospektiivisesti tiedot yhteensä 1 750 takotsubopotilaasta 26 eurooppalaisesta ja amerikkalaisesta keskuksesta. Potilaiden keski-ikä oli 66 vuotta ja 90 % potilaista oli naisia, useimmat yli 50-vuotiaita. Lähes puolella potilaista oli joko neurologinen tai psykiatrinen sairaus.

Fyysinen tekijä provosoi kohtauksen hieman useammin kuin emotionaalinen kuohunta (36 % vs. 28 %), mutta toisaalta 29 %:lta potilaista ei löytynyt selvästi provosoivaa tekijää. Rintakipu oli yleisin hoitoon hakeutumisen syy, ja 44 %:lla potilaista todettiin ST-nousu EKG:ssa. Kohtaus ilmeni useimmin (82 %) vasemman kammion kärjen pullistuvana supistumishäiriönä. Kardiogeeninen sokki komplisoi sairaalavaihetta 10 %:lla potilaista ja sairaalakuolleisuuskin oli 4,1 %. Seinämärepeämät (0,2 %) ja kammionsisäiset hyytymät (1,3 %) olivat kuitenkin harvinaisia. Miessukupuoli ja nuori ikä huononsivat ennustetta.

Pitkäaikaisseurannassa potilaiden ennuste vastasi sepelvaltimotauti­kohtauksen saaneiden samanikäisten potilaiden ennustetta. ACE:n estäjiä ja sartaaneja käyttävien ennuste oli vuoden seurannassa parempi, mutta beetasalpaajien käyttöön ei liittynyt ennuste-­eroja eivätkä kohtaukset uusineet beetasalpaajaa käyttävillä harvemmin kuin muilla.

Takotsubokardiomyopatia näyttää yleistyvän – ilmeisesti ainakin osin paremman diagnostiikan takia. Suurella osalla potilaista taudinkulku on akuutin vaiheen jälkeen varsin hyvänlaatuinen, mutta etenkin aivoverenkiertohäiriöitä ilmeni seurannassa yllättävän paljon. Huomionarvoista on sekin, että voimakkaat positiiviset elämykset eivät ole harvinaisia tautikohtauksen aiheuttajia.

Lähde:
Templin C, Ghadri JR, Diekmann J ym. Clinical features and outcomes of Takotsubo (stress) cardiomyopathy. 
N Engl J Med 2015;373:929–38.

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva:
Panthermedia