Tanssitunnit paransivat tyttöjen itsetuntoa ja mielialaa

Tanssi-interventio paransi stressistä ja psykosomaattisista oireista kärsivien tyttöjen terveyttä ja mielialaa.

Tanssi-interventio paransi stressistä ja psykosomaattisista oireista kärsivien tyttöjen terveyttä ja mielialaa. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine -lehdessä julkaistun ruotsalaistutkimuksen mukaan teini-ikäiset tytöt arvioivat terveytensä aiempaa paremmaksi intervention aikana ja sen jälkeen.

Liikuntaa pidetään hyvänä keinona estää ja hoitaa kouluikäisten nuorten masennusta. Sen on osoitettu lisäävän positiivisia tuntemuksia, kohottavan itsetuntoa ja parantavan itsehillintää, tutkijat kirjoittavat.

Satunnaistetussa interventiokokeessa oli mukana 112 tyttöä. Tutkimukseen osallistuneilla 13–18-vuotiailla tytöillä oli taustallaan jatkuvia käyntejä terveydenhoitajan vastaanotolla psykosomaattisten oireiden takia. Tytöillä oli pääsärkyä, vatsakipuja, niska- ja hartiasärkyjä ja he tunsivat itsensä väsyneiksi, huolestuneiksi tai alakuloisiksi.

Koeryhmän 59 tytölle järjestettiin tanssitunteja kaksi kertaa viikossa kahdeksan kuukauden ajan. Vertailuryhmässä oli 53 tyttöä.

Tulosten mukaan tanssitunneille osallistuneet tytöt pitivät terveyttään koko intervention ajan parempana kuin vertailuryhmän jäsenet. He kokivat stressitasonsa laskeneen ja alakuloisuuden ja psykosomaattisten oireiden vähentyneen. Intervention vaikutukset näkyivät tutkijoiden mukaan vielä neljä–kahdeksan kuukautta kokeen jälkeenkin.

Tutkijoiden mukaan tanssi-interventio voisi parantaa laajemminkin stressistä ja psykosomaattisista ongelmista kärsivien teini-ikäisten tyttöjen terveyttä.

– Tanssitunnit luovat kannustavan ympäristön ja mahdollisuuden parantaa kehonkuvaa ja käsitystä itsestään, tutkijat kirjoittavat.

91 prosenttia tytöistä piti tanssitunteja positiivisena kokemuksena. Tutkijoiden mukaan tunneille osallistuminen kasvatti myös osallistujien kurinalaisuutta, mikä saattaa auttaa terveellisten elämäntapojen ylläpitämisessä.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.