TAYS on Suomen tuottavin yliopistosairaala

THL:n tilastoissa vertaillaan yliopistollisten, keskussairaaloiden ja muiden sairaaloiden tuottavuutta ja sen kehitystä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuotta 2014 koskevista ennakkotiedoista käy ilmi, että Tampereen yliopistollinen sairaala oli viime vuonna paras potilaan yksittäisen sairauden vuoksi saaman hoidon tuottavuudessa ja jaetulla ykkössijalla yliopistosairaaloiden hoitojaksojen tuottavuudessa.

THL:n tilastoissa vertaillaan yliopistollisten, keskussairaaloiden ja muiden sairaaloiden tuottavuutta ja sen kehitystä. Tuottavuus syntyy potilaan yhden kalenterivuoden aikana tapahtuneen hoidon ja hoitotoiminnan kokonaiskustannusten välisestä suhteesta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijalääkäri Erkki Kujansuun mukaan kustannusten suunnitelmallinen hallinta on ollut ydinkysymys tuottavuuden lisääntymisessä.

– Olemme saaneet toteutettua rakenteellisia uudistuksia henkilöstön ja kuntien kanssa. Kuntien kanssa on sovittu työnjaosta, jossa me olemme voineet keskittyä erikoissairaanhoidon vaativimpaan ja vaikuttavimpaan osaan, hän sanoo.

Lähde:
THL: Ennakkotiedot
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri