Turvapaikanhakija on oikeutettu välttämättömään hoitoon

”Vastaanottokeskusten henkilökunta on saanut koulututusta muun muassa tuberkuloosin tunnistamisessa ja turvapaikanhakijan psykososiaalisessa tukemisessa.”

Suomeen on tullut tänä vuonna 23.8. mennessä 5 967 turvapaikanhakijaa. Suuren turvapaikanhakijamäärän takia eri puolilla Suomea avataan parhaillaan uusia vastaanottokeskuksia. Isoimmat turvapaikanhakijaryhmät ovat tänä vuonna tulleet Irakista ja Somaliasta.

Aikuiset turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon. Lasten oikeus terveydenhuoltoon on laajempi – heillä on oikeus samanlaiseen hoitoon, kuin lapsilla, joilla on kotikunta Suomessa.

Kuka turvapaikanhakijoita Suomessa hoitaa, ylitarkastaja Inkeri Mellanen maahanmuuttovirastosta?

– Turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltopalvelut on kilpailutettu ja yksityisiä palveluntarjoajia on useampia. Vastaanottokeskuksissa on oma terveydenhoitaja, lääkärissä käydään yleensä tarpeen mukaan terveydenhoitajan lähettämänä.

Riippuu paikallisista järjestelyistä, käykö lääkäri keskuksessa vai turvapaikanhakija lääkärin vastaanotolla.

Turvapaikanhakijoille tehdään terveystarkastuksia STM:n ohjeen ja THL:n suositusten mukaisesti. Heiltä seulotaan lähinnä infektiotauteja, kuten tuberkuloosia. Se mitä sairauksia seulotaan, riippuu turvapaikanhakijan lähtömaasta.

– Vastaanottokeskusten henkilökunta on saanut koulututusta muun muassa tuberkuloosin tunnistamisessa ja turvapaikanhakijan psykososiaalisessa tukemisessa.

Turvapaikanhakijan terveydenhuollon kustannuksista vastaa valtio.

Kirjoittanut:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva:
Johanna Nykopp

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.