Terapiasta apua unettomuuteen

Ryhmähoito oli tuloksellinen unettomuuden hoitomenetelmä sekä päivätyötä että epäsäännöllisiä työaikoja tekeville työntekijöille. Tulokset säilyivät kahden vuoden seurannassa.

Epäsäännöllistä työaikaa tekevät saivat apua unettomuuteen ryhmämuotoisesta kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta yhtä paljon kuin säännöllistä työaikaa tekevät, toteaa PsL Heli Järnefelt väitöstutkimuksessaan.

Tutkimus tehtiin Yleisradion työterveyshuollossa, jossa hoitajat vetivät yhdeksän ryhmää. Hoidon tuloksellisuutta arvioitiin kyselyillä, unipäiväkirjalla ja aktigrafiamittauksella kaksi kertaa ennen hoitoa, heti hoidon jälkeen sekä 3, 6, 12 ja 24 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Ryhmiin osallistui 59 päivätyötä ja epäsäännöllisiä työaikoja tehnyttä mediatyöntekijää.

– Lyhyen koulutuksen saaneiden hoitajien ohjaama ryhmähoito oli tuloksellinen unettomuuden hoitomenetelmä sekä päivätyötä että epäsäännöllisiä työaikoja tekeville työntekijöille ja tulokset säilyivät myös seurannassa, Järnefelt kuvaa.

Unettomuudesta koettu haitta ja unettomuusoireet vähenivät seitsemän ryhmätapaamista sisältäneen hoidon jälkeen. Myös osallistujien mieliala ja elämänlaatu paranivat hoidon jälkeen.

Tulokset säilyivät monelta osin kahden vuoden seurantajaksolla. Järnefeltin mukaan tämä vahvistaa aikaisempaa tutkimustietoa siitä, että unettomuuden psykologisten hoitomenetelmien vahvuus on tuloksen pitkäkestoisuus.

Lääkkeettömiä hoitomenetelmiä ei ole riittävästi

Järnefelt toteaa, että työaikamuodosta riippumatta hoidosta merkittävästi hyötyneitä oli 2/3 osallistujista.

– Hoidosta hyötyneiden unettomuus oli jo ennen hoidon alkua lievempää verrattuna niihin, jotka hyötyivät hoidosta vain osittain. Vakavammista unettomuusoireista ja muista oireista kärsivät voivat siten tarvita lisäselvittelyjä ja jatkohoitoa lyhytkestoisen hoidon loputtua.

Hoitosuositusten mukaan lääkkeettömät menetelmät ovat ensisijaisia pitkäkestoisessa unettomuudessa, jota usein ylläpitävät oireiden jatkuessa kehittyneet haitalliset nukkumistottumukset ja tulkinnat. Lääkkeettömiä hoitomenetelmiä ei ole kuitenkaan riittävästi tarjolla terveydenhuollossa.

Järnefeltin mukaan tutkimuksessa käytetyt hoitomenetelmät soveltunevat laajemmin työterveyshuoltojen käyttöön ja niillä voitaisiin parantaa unettomuuden psykologisten hoitojen saatavuutta työikäisillä.

– Näin voitaisiin mahdollisesti vähentää työikäisten unettomuutta ja siihen liittyvää terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn heikentymistä.

PsL Heli Järnefelt väitöskirja Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa tarkastetaan 9.5.2015 Jyväskylän yliopistossa.

Lue myös artikkelit:
Vaikean unettomuuden hoito
Unilääke voi pahentaa unettomuutta

Testaa oletko aamu- vai iltavirkku.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.