Terveiden odottajien neuvolakäyntejä vähennetään

Uudet äitiysneuvolasuositukset uudistavat äitiysneuvolaa syksystä alkaen. Muutos merkitsee keskiraskauden lääkärintarkastuksen poistumista.

Uudet äitiysneuvolasuositukset uudistavat äitiysneuvolaa syksystä alkaen. Edelliset ohjeet ovat vuodelta 1999. Jatkossa tukea suunnataan aiempaa enemmän riskiraskauksiin. Terveiden ja hyvinvoivien odottajien seurantaa vähennetään.

Kaijonharjun terveysaseman apulaisylilääkäri Leila Mikkilä Oulusta pitää suositusten periaatteita tervetulleina. Kaijonharjun neuvola kuuluu Oulun suurimpiin.

– Yhteiskunnan muutos näkyy myös äitiysneuvolassa. Neuvolassamme käy paljon esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia äitejä. Myös yleiset kansanterveysongelmat, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmat, näkyvät työssä yhä enemmän. Neuvolatyö on hyvä ikkuna perheisiin ja suomalaiseen arkeen.

Suosituksen mukaan terveiden odottajien käyntejä vähennetään. Muutos merkitsee keskiraskauden lääkärintarkastuksen poistumista.

Mikkilä muistuttaa, että käytännössä iso osa odottajista käy rutiinitarkastusten lisäksi lääkärin vastaanotolla raskaudessa ilmenevien vaivojen tai ongelmien takia.

Myös äitiysneuvolalääkärin työ on muuttunut vuosien kuluessa.

– Esimerkiksi Oulussa päihdeäitien hoito on siirtymässä erikoissairaan­hoidon poliklinikalta neuvoloihin, mikä tuo uusia haasteita, Mikkilä mainitsee.

Oulussa on kehitetty moniammatillista työtä, ja hyvinvointineuvolamalli on leviämässä osaksi kaikkien neuvoloiden toimintaa.

– Monet suosituksen toimintatavat, kuten varhainen puuttuminen ja työ­pariajattelu, ovat tulleet tutuiksi jo lastenneuvolan uudistamisesta. ­Käytännössä kaikkien muutosten juurruttaminen kestää vuosia.

Äitiysneuvolasuosituksiin voi esittää muutosehdotuksia THL:n verkkosivuilla 31.5. saakka.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/13.