Terveyskeskusten jonotiedotus pätkii

Terveyskeskusten jonotiedotus pätkii Kuva 1 / 1

Terveyskeskusten jonotiedotuksessa on puutteita. Vajaa viidennes terveyskeskuksista ei julkaise tietoja hoitoon pääsystä lain vaatimalla tavalla.

Potilaiden valinnanvapaus terveydenhuollossa lisääntyi vuoden vaihteessa, ja jonotietojen on tarkoitus auttaa potilaita terveyskeskusten vertailussa.

– Erityisesti pienillä kunnilla tietojen taso verkossa on kirjava. Osa kunnista ei tunnu muistavan, mitä laki vaatii, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka.

Malli puuttuu

THL:n lokakuussa tekemän selvityksen mukaan 9 terveyskeskusta ei julkaise tietoja lainkaan ja 21 terveyskeskusta julkaisee niitä liian harvoin.

Julkaistujen tietojen kattavuus vaihtelee paljon, mutta toisaalta tarkkoja ohjeitakaan asiasta ei ole.

– Olemme jossain vaiheessa pohtineet, pitäisikö tiedoille laatia yhtenäinen malli, lääkintöneuvos Anne Nordblad sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Terveyskeskusten jonotiedotusta valvovat aluehallintovirastot. Hannele Havangan mukaan Pohjois-Suomen AVI on usein kiinnittänyt kuntien huomiota asiaan.

Havanka arvelee, että hoitoon pääsyn tiedotusvaatimukset ovat jääneet lainsäädännössä sote-uudistuksen jalkoihin.

– Sote-lainsäädäntö on sellaisessa mylläkässä, että hyvin monia terveydenhuoltoa koskevia lakeja pitäisi käydä läpi ja muuttaa. Osa muutoksista on jäänyt odottamaan vuoroaan.

STM:n terveyspalveluryhmän johtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan jonotiedotuksesta ei ole mitään aktiivista valmistelua. Hoitoon pääsyn lainsäädäntöä tarkastellaan kokonaisuutena ensi syksynä.

Jonotiedot avoimiksi

Terveydenhuoltolaissa säädetään seuraavaa:

• Kuntien ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymien pitää julkaista perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen jonotiedot verkossa.

• Odotusajat on päivitettävä neljän kuukauden välein.

• Jokaisen toimintayksikön odotusajat on julkaistava erikseen.

• Tiedot voi julkaista verkon lisäksi muillakin tavoin.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/2014

Oletko jo lukenut nämä?