Terveyskeskusten jonotiedotus pätkii

Erityisesti pienissä kunnissa tiedotus hoitoon pääsystä on jäänyt hoitamatta. Julkaistujen tietojen kattavuus vaihtelee paljon, mutta toisaalta tarkkoja ohjeitakaan asiasta ei ole.

Terveyskeskusten jonotiedotuksessa on puutteita. Vajaa viidennes terveyskeskuksista ei julkaise tietoja hoitoon pääsystä lain vaatimalla tavalla.

Potilaiden valinnanvapaus terveydenhuollossa lisääntyi vuoden vaihteessa, ja jonotietojen on tarkoitus auttaa potilaita terveyskeskusten vertailussa.

– Erityisesti pienillä kunnilla tietojen taso verkossa on kirjava. Osa kunnista ei tunnu muistavan, mitä laki vaatii, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka.

Malli puuttuu

THL:n lokakuussa tekemän selvityksen mukaan 9 terveyskeskusta ei julkaise tietoja lainkaan ja 21 terveyskeskusta julkaisee niitä liian harvoin.

Julkaistujen tietojen kattavuus vaihtelee paljon, mutta toisaalta tarkkoja ohjeitakaan asiasta ei ole.

– Olemme jossain vaiheessa pohtineet, pitäisikö tiedoille laatia yhtenäinen malli, lääkintöneuvos Anne Nordblad sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Terveyskeskusten jonotiedotusta valvovat aluehallintovirastot. Hannele Havangan mukaan Pohjois-Suomen AVI on usein kiinnittänyt kuntien huomiota asiaan.

Havanka arvelee, että hoitoon pääsyn tiedotusvaatimukset ovat jääneet lainsäädännössä sote-uudistuksen jalkoihin.

– Sote-lainsäädäntö on sellaisessa mylläkässä, että hyvin monia terveydenhuoltoa koskevia lakeja pitäisi käydä läpi ja muuttaa. Osa muutoksista on jäänyt odottamaan vuoroaan.

STM:n terveyspalveluryhmän johtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan jonotiedotuksesta ei ole mitään aktiivista valmistelua. Hoitoon pääsyn lainsäädäntöä tarkastellaan kokonaisuutena ensi syksynä.

Jonotiedot avoimiksi

Lue lisää: Joka päivä etänä

Terveydenhuoltolaissa säädetään seuraavaa:

• Kuntien ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymien pitää julkaista perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen jonotiedot verkossa.

• Odotusajat on päivitettävä neljän kuukauden välein.

• Jokaisen toimintayksikön odotusajat on julkaistava erikseen.

• Tiedot voi julkaista verkon lisäksi muillakin tavoin.

Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/2014