Tetriksestä apua traumastressin ehkäisyyn?

Pelaaminen vähensi onnettomuudesta mieleen tunkevia takaumia.

Tetriksen pelaaminen osana käyttäytymispsykologista interventiota vähensi takaumien määrää seuraavan viikon aikana, kun interventio toteutettiin päivystyksessä 6 tunnin kuluessa liikenneonnettomuuteen joutumisesta tai sen näkemisestä. Takaumat myös laantuivat nopeammin kuin vertailuryhmällä.

Karolinska Institutetin psykologian professori Emily Holmes kertoo ruotsalais-brittiläisen tutkimusryhmän halunneen testata nimenomaan Tetris-peliä, koska se on visuospatiaalisesti vaativa. Ryhmän aiemmat laboratorio-oloissa tekemät kokeet osoittivat esimerkiksi verbaaliset tehtävät tehottomiksi.

– Halusimme nähdä, voiko visuaalisesti vaativa peli ehkäistä traumaattisten mielikuvien kiinnittymisen muistiin, hän kertoo Karolinskan verkkosivulla.

Tutkijoiden hypoteesi, että peli voi kilpailla mielikuvien kiinnittymisen kanssa ja näin vähentää takaumia, sai vahvistuksen. Tetristä pelanneilla oli seuraavan viikon aikana takaumia 62 % vähemmän kuin verrokeilla.

Tutkimukseen rekrytoitiin John Radcliffe Hospitalissa Oxfordissa liikenneonnettomuuden vuoksi päivystykseen hakeutuneita potilaita yhteensä 71. Heidät satunnaistettiin pelaamaan odotushuoneessa Tetristä tai kirjalliseen vertailutehtävään. Heitä kehotettiin ennen tehtävää palauttamaan mieleensä muistikuvat onnettomuudesta. Kumpikin tehtävä kesti 20 minuuttia. Tuloksia tarkasteltiin yhden viikon ja yhden kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Tutkimus on julkaistu Molecular Psychiatry -lehdessä.

Kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Fotolia