THL laski tupakoinnin maksavan yhteiskunnalle 1,5 miljardia euroa

Tupakoinnista aiheutuvat sairaanhoitokulut ovat suuremmat kuin alkoholiin liittyvät.

Tupakointi aiheuttaa haittaa terveydelle ja taloudelle monin eri tavoin. Terveydenhuollon kuormittuminen, tulipalot, sairauspoissaolot, ennenaikaiset kuolemat sekä tulonsiirrot kuten sairauspäivärahat maksoivat vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 miljardia. Näin arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa raportissa ”Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät”.

Raportin mukaan tupakoinnin välittömät kustannukset (terveydenhuollon menot ja tulipalot) aiheuttivat vuonna 2012 noin 290 miljoonan euron kulut. Tupakoinnin aiheuttamat tulonsiirrot (sairauspäivärahat) ovat yhteenlaskettuna noin 327 miljoonaa euroa. Välittömät taloudelliset haitat nousevat näin noin 617 miljoonaan euroon.

Välillisissä kustannuksissa huomioidaan, kuinka paljon potentiaalista tuotantoa menetetään tupakoinnin vuoksi. Välillisiksi kustannuksiksi laskettiin tupakointikuolemien ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat tuotannonmenetykset sekä työntekijöiden sairauspoissaolojen ja luvattomien tupakkataukojen aiheuttamat menetykset työajassa. Välillisiksi kustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 840–930 miljoonaa euroa.

– Jos tupakointia onnistutaan vähentämään, tuo se helpotusta erityisesti terveydenhuollon tilanteeseen. Tupakointi aiheutti vuonna 2012 arviolta noin 340 000 vuodeosastohoitopäivää ja noin 187 000 hoitokäyntiä, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Miikka Vähänen.

Tupakoinnista aiheutuvat sairaanhoitokulut ovat suuremmat kuin alkoholiin liittyvät. Tupakoinnista johtuvat sairaanhoitokulut olivat vuonna 2012 yhteensä 210 miljoonaa euroa. THL arvioi saman vuoden alkoholiin liittyviksi sairaanhoitokuluiksi enintään 142 miljoonaa euroa.

Tutustu raporttiin tästä.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Kuva:
Panthermedia