THL: Merkittävä läpimurto muistihäiriöiden ehkäisyssä

Elämäntapaohjauksella ja kiinnittämällä monipuolisesti huomiota terveellisiin elintapoihin, muistiharjoitteluun sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan voidaan pienentää muistihäiriöiden riskiä ja parantaa iäkkäiden henkilöiden muisti- ja ajattelutoimintoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima FINGER-tutkimus osoittaa, että tarjoamalla elintapaohjausta ja kiinnittämällä monipuolisesti huomiota terveellisiin elintapoihin, muistiharjoitteluun sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan voidaan pienentää muistihäiriöiden riskiä ja parantaa iäkkäiden henkilöiden muisti- ja ajattelutoimintoja.

FINGER-tutkimukseen osallistui 1 260 kotona asuvaa 60–77-vuotiasta henkilöä, joilla oli kohonnut riski sairastua muistisairauteen. Osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, josta toiselle ryhmälle annettiin tavanomaista elintapaneuvontaa ja toiselle tehostettua elintapaohjausta kahden vuoden ajan.

Tehostettuun elintapaohjaukseen sisältyi ravitsemusneuvontaa, liikuntaharjoittelua, muistiharjoittelua sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaa. Tehostetun elintapaohjelman tavoitteena oli kohentaa osallistujien elintapoja monipuolisesti ja saada aikaan kokonaisvaltainen muutos.

FINGER-hankkeen tutkimusryhmän johtajan, professori Miia Kivipellon mukaan tutkimusryhmien välillä ollut ero oli huomattava jo kahden vuoden intervention jälkeen, ja tämä näkyi myös vanhemmissa ikäryhmissä. Tästä voi hänen mukaansa päätellä, että ennaltaehkäisy ei ole koskaan liian myöhäistä.

Muistitoimintojen lisäksi tutkijat seurasivat osallistujien masennusoireita, sydän- ja verisuonitauteja ja niiden riskitekijöitä, elämänlaatua, terveyspalveluiden käyttöä sekä osalle tutkittavista tehtävissä aivojen magneettikuvauksissa ja PET-kuvauksessa todettuja muistihäiriöihin liittyviä muutoksia.

FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima tutkimus, jota ovat tehneet yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja Karolinska Institutet (Ruotsi).

Lähde:
THL

Kuva:
Panthermedia