Tiedot muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksista puutteellisia

Mikromuoveille altistutaan päivittäin ruuan, juoman ja hengityksen kautta.

Adobe/AOP

Muoveihin liittyvä ympäristötutkimus on tähän saakka painottunut voimakkaasti vesiympäristöön. Maaympäristöön kohdistuvien muovipäästöjen arvellaan kuitenkin olevan huomattavasti suurempia vesiympäristöön verrattuna. Myös mikromuovien terveysvaikutuksista tarvitaan lisää tietoa, kertoo Suomen ympäristökeskuksen Syken ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimus .

– Muovien ja etenkin mikromuovien aiheuttamien ympäristöriskien kattavaa arviointia vaikeuttaa etenkin se, ettei niille ole pystytty vielä asettamaan niin sanottua ympäristössä hyväksyttävää pitoisuutta, kertoo tutkimuksen vetäjä, tutkija Päivi Fjäder Suomen ympäristökeskuksesta tiedotteessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös muovien kestävää kiertotaloutta sekä erilaisia hallintakeinoja ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämiseksi.

Muoveihin ja niiden vaikutuksiin kohdistuvaa sääntelyä on viime vuosina lisätty. Keskeinen ongelma on, ettei suoria ohjauskeinoja ympäristössä olevista muovikappaleista rapautuvien pienten muovihiukkasten syntymisen ehkäisemiseksi ole.

Mikromuovialtistumisen tarkkaa määrää ei tunneta

Ihminen altistuu mikromuoveille päivittäin ruuan, juoman ja hengityksen kautta. Mikromuovialtistumisen tarkkaa määrää ei tällä hetkellä tunneta, mutta uusimpien kansainvälisten arvioiden mukaan se on 0,1–5 grammaa viikossa.

Ruuansulatuskanavan kautta elimistöön päätyneistä mikromuoveista lähes kaikki poistuvat ulosteiden mukana. Hengityksen kautta saadut mikromuovit puolestaan poistuvat suurimmaksi osaksi hengitysteiden puhdistusmekanismin kautta.

Osa pienimmistä mikromuoveista voi kuitenkin imeytyä verenkiertoon ja kulkeutua elimistöön. Mikromuoveja onkin löydetty ihmisten istukoista, keuhkoista ja verestä.

Koe-eläimillä ja solumalleilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että mikromuovit voivat hyvin suurina pitoisuuksina aiheuttaa kroonista tulehdusta, oksidatiivista stressiä ja toksisuutta soluille. Tutkimuksissa käytetyt suuret annosmäärät ja muovilaadut eivät kuitenkaan vastaa ihmisten tavanomaista altistumista.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla. 

Lue lisää jutun aiheesta