Tippuri voi vaatia kaksi antibioottia

Uusissa eurooppalaisissa ohjeissa neuvotaan antamaan tippuripotilaille samanaikaisesti kahta antibioottia. Suomessa pelkkään keftriaksoniin perustuva hoito on toistaiseksi tehonnut hyvin, mutta tilannetta seurataan.

Tippurin kansainväliset ja kansalliset hoito-ohjeet vaativat uudistamista, todetaan Läkartidningenissa julkaistussa kirjoituksessa. Uudistustarpeen aiheuttaa tippuria aiheuttavien bakteerikantojen antibioottiresistenssin yleistyminen.
rebron yliopistollisen sairaalan dosenttien, mikrobiologi Magnus Unemon ja tartuntatautilääkäri Hans Fredlundin kirjoitus perustuu viime vuoden lopulla uudistettuihin eurooppalaisiin ohjeisiin ja niiden taustalla oleviin tutkimuksiin.

Uuden ohjeen mukaan tippurin hoidossa käytetään lihakseen annettavaa keftriaksonipistosta (500 mg), jota tehostetaan samanaikaisesti suun kautta otettavalla atsitromysiinillä (2 g). Tämä lääkeyhdistelmä tehoaa samalla mahdolliseen klamydiainfektioon. Hoidon vaikutus suositellaan varmistamaan jälkikäteen viljelydiagnostiikalla.

Sukupuolitautien Käypä hoito -suosituksessa neuvotaan tällä hetkellä käyttämään tippurin hoidossa ensisijaisesti lihakseen annettavaa keftriaksonia (500 mg). Vaihtoehtoisesti, herkkyysmäärityksen perusteella, voidaan käyttää suun kautta otettavaa siprofloksasiinia (500 mg).

Käypä hoito -työryhmän puheenjohtajan, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Backin mukaan asiaa tullaan käsittelemään suosituksen seuraavan päivityksen yhteydessä. Kiirettä mahdollisella uudistuksella ei ole.

– Suomessa ei ole toistaiseksi ollut epäonnistumisia keftriaksonihoidossa. Herkkyystilannetta kuitenkin seurataan kantojen viljelyn avulla.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.